“Nickerianen zijn gewaarschuwd, door NDP-voorzitter”

Afgelopen zaterdag 28 december 2013 heeft de NDP de jaarafsluiting gehad in haar partijcentrum, welke bekend staat als Ocer. Die bijeenkomst werd via de STVS live uitgezonden. Ik zal in dit artikel slechts aandacht besteden aan de zeer bekende uitspraak van de voorzitter van de NDP: “Nickerianen zijn gewaarschuwd”. Deze uitspraak is niet zomaar uit de lucht gegrepen.
Opsomming van verrichtingen
De voorzitter van de NDP heeft tijdens zijn toespraak de verrichtingen van de regeringen Bouterse/Ameerali opgesomd. Een heel goede zaak. Bepaalde verrichtingen kon hij wel overgelaten hebben aan lagere organen, maar de voorzitter wilde alles zelf opnoemen. In zijn opsomming begon hij complimenten te maken aan een ingenieur en diens zoon die onlangs in Brokopondo aan droge rijstbouw gedaan hebben. De oogst was bijzonder goed volgens de voorzitter van de NDP. Hij is onder de indruk van die ingenieur en zijn zoon. Als het zo doorgaat gaat het binnenland rijst leveren aan Paramaribo. In dat licht heeft de voorzitter van de NDP die uitspraak “Nickerianen zijn gewaarschuwd” gedaan. Hij is wel heel snel geweest om de correctie te doen door te stellen dat de Nickerianen dan hun rijst kunnen exporteren. De voorzitter van de NDP heeft zo overtuigend gesproken dat de achterban zijn verhaal over de rijstbouw zeer serieus heeft genomen. Zij die langer in de rijstbouw zitten, hebben dat verhaal van de rijstbouw in het binnenland als een “ droomverhaal van de voorzitter van de NDP ” aangenomen.
Dromen “verkopen”
De wetenschapper mr.drs. Guillermo Samson heeft in een interview onlangs gezegd dat je bij deze president gemakkelijk een droomverhaal kan kopen. Het droomverhaal van cassaveteelt, het droomverhaal van een spoorlijn; het droomverhaal van fly-over; het droomverhaal van 18.000 woningen; het droomverhaal van 200.000 ha rijstareaal; het droomverhaal van goedkope diesel voor de agrariërs; het droomverhaal van goedkope kunstmest; het droomverhaal van droge rijstbouw. Het droomverhaal van die ingenieur (in Nederland geweest, ing.) die het binnenland tot een rijstschuur gaat maken, kan alleen aan mensen verkocht worden die geen verstand hebben van de rijstbouw. In de toekomst zullen meerdere dromers hun droomverhaal komen verkopen aan Surinaamse politici die geen kennis van zaken hebben.
Droge rijstbouw
Droge rijstbouw werd (misschien wordt het nog) op kleine schaal in het binnenland van Suriname gedaan. Tussen 1956-1960 heb ik op Moengo gewoond en in die periode werd op kleine schaal (enkele balen padie geoogst) door de marrons die ook aan droge rijstbouw gedaan hebben op Moengo-Tapoe, Petondro, Happyland, Wanhati. In Azië en Afrika wordt ook deze vorm van rijstbouw gedaan in het heuvel- en bergland. Op de verweringslaag van het kristallijn grondgebergte van Suriname kan je op heel, heel kleine schaal aan droge rijstbouw doen. Voor de rijstbouw hebben wij drielagen kleigronden (zoals de molesonkleigronden). De opbrengst zal slechts enkel balen padie per ha. Zijn. Op de rivierterrassen (vooral langs de Marowijne-, Suriname- en Coppenamerivier) hebben wij wel een dikkere verweringslaag, waar je misschien wel wat rijst kunt planten, maar niet op de manier zoals de voorzitter van de NDP het verhaal verteld heeft in Ocer. Voor mij als geograaf lijkt dit verhaal meer op een “droom- of podiumverhaal” te zijn. Ik zal dit “droomverhaal” per seizoen blijven volgen, want die meneer die zich als ing. (in Nederland geweest,ing.) opgeeft, gaat wel “dromers” kunnen pakken, maar mensen die een beetje kennis van de geologie, de bodemkunde en de landbouw hebben, zal hij nooit kunnen belazeren met zijn ing-gezicht (of beter gezegd I(in), N(Nederland), g (geweest)-meneer).
Regering, hoe serieus bent u nog met de rijstbouw?
De afgelopen vier jaren heeft de regering het beplant areaal niet kunnen uitbreiden. Het is op het niveau van 2009 en 2010 gebleven, ondanks alle mooie beloften. De voorzitter van de NDP zei afgelopen zaterdag dat er 30.000 ha ingezaaid is. De voorzitter van de NDP heeft niet de correctie informatie van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij gehad. Volgens meneer H. Oemraw (voorzitter van de SPBA) is het plantareaal in Suriname de afgelopen vier jaren minder dan 26.000 ha per seizoen geweest. De minister van LVV vertelt ook allerlei droomverhalen en durft nooit zijn verhaal in een jaarverslag vast te leggen. Als de president de jaarverslagen van LVV zou krijgen, zou de president in Ocer een beter beeld over de rijstbouw kunnen presenteren.
Wanneer komen de jaarverslagen van minister H. Setrowidjojo?
Tussen 2005 -2010 heeft de ex-minister van LVV, drs. Stanley Raghoebarsing, jaarlijks zijn gevoerd beleid (met alle data via het Asycuda-systeem) aan de Surinaamse gemeenschap gepresenteerd via het uitgeven van een jaarverslag. Ik maak nog steeds gebruik van die jaarverslagen. Sedert de komst van minister Setrowidjojo op LVV in 2010, blijven de jaarverslagen weg.
De productie van droge padie en de export van rijst in SRD
Productie droge padie/tonnen Exportwaarde van rijst in SRD

Jaar Tonnen Jaar Miljoenen SRD
2000 163.655 2000 15.452.000,00
2001 191.315 2001 24.358.000,00
2002 157.105 2002 35.296.000,00
2003 193.685 2003 25.472.000,00
2004 174.490 2004 33.260.000,00
2005 163.955 2005 24.742.000,00
2006 182.659 2006 32.017.000,00
2007 179.012 2007 42.853.000,00
2008 182.877 2008 90.477.000,00
2009 229.370 2009 58.950.000,00
2010 225.250 2010 60.000.000,00
Bron: Jaarverslag LVV (minister: drs. S. K. Raghoebarsing)
Minister Hendrik Setrowidjojo, wanneer komen de jaarverslagen van het ministerie van LVV over de periode 2010 tot 2014? Het is ten zeerste aan te bevelen dat u uw beleid transparant houdt en alle informatie van LVV in uw jaarverslagen vastlegt.
Hardeo Ramadhin

error: Kopiëren mag niet!