Wel wachtdienstregeling BZSR in weekend

De voorzitter van de Vereniging van RGD-Artsen (VRA), drs. Jules Cruden, had onlangs aan Dagblad Suriname aangegeven dat er geen regeling is voor de weekenden wat betreft het Basiszorgstelsel (BZSR). In gesprek met Dagblad Suriname geven een juridische medewerker van Self Reliance en het sectiehoofd Basis Zorgverzekering Self Reliance aan dat er wel een regeling is met de RGD voor de weekenden als het gaat om het Basiszorgstelsel (BZSR). De RGD heeft doktoren in dienst en met die doktoren kan de verzekeringsmaatschappij geen individuele overeenkomsten sluiten. Er is een hoofdovereenkomst met de RGD gesloten en uit de zinsnede “Wachtdienstregelingen zullen conform de geldende RGD weekend wachtdienstregeling door de ingeroosterde aangewezen dienstdoende RGD weekend wachtdoctoren worden ingevuld ” blijkt dat er daadwerkelijk een overeenkomst dan wel regeling is voor het weekend en wachtdoctoren.
Een gebelgde vader gaf eerder aan dat hij SRD 100 moest betalen voor zijn zoon van 7 jaar, die BZSR-verzekerd is, voor een consult bij een wachtdokter op een RGD-poli te Latour. Het innen van SRD 100 van patiënten door de betreffende wachtdokter is op basis van deze regeling onterecht. Het is zaak dat patiënten hun rechten kennen en dat de wachtdoende medici hun verantwoordelijkheid tonen. De patiënten zullen het zeer zeker op prijs stellen indien er vanuit het ministerie van Volksgezondheid, helder en duidelijk klaarheid wordt gebracht zodat alle misverstand hieromtrent tot het verleden kan behoren.
De medewerkers geven verder aan dat in het begin daadwerkelijk op basis van de PZS-regeling gewerkt werd, maar sinds december is er een regeling voor de weekend- en wachtdoctoren.
Genaro Alpin

error: Kopiëren mag niet!