Suriname en Ijsland trekkers van ‘ A global campaign for woman’

Henry MacDonald
Henry MacDonald
De campagne” A Global Campaign For Women” zal formeel gelanceerd worden rond Dag van de Vrouw dit jaar. Tijdens deze wereldwijde campagne voor de implementatie van Beijing zullen er twaalf thema’s centraal staan. De campagne zal een jaar lang duren en aan elke maand zal er een thema verbonden worden. Hierover was er maandag een persconferentie op het ministerie van Buitenlandse Zaken.
De campagne komt voort uit de Beijing +20, een VN-orgaan dat gendergelijkheid en empowerment van vrouwen propageert. De erkenning dat vrouwen en meisjes een ‘cross-cutting’ issue zijn in alle doelstellingen, is ook één der doelen. De wereld kan zich dan elke maand concentreren op één van de 12 thema’s. De bedoeling is dat er zo breed mogelijk aandacht wordt besteed aan de situaties van vrouwen. ‘Aan de campagne is er ook een actieplan gekoppeld, het enige wat schort is implementatie’, zegt Henry Macdonald, ambassadeur van Suriname in New York.
Er is nog geen concreet programma neergezet, maar het is al duidelijk dat Suriname en Ijsland tijdens deze campagne op de voorgrond zullen treden. Ambassadeur Macdonald van Suriname in New York en de ambassadeur van IJsland zijn mede belast met het thema ‘Violence against women’.
De ambassadeur is al gesprekken aan het voeren met de betreffende ministeries en personen. Nadat naar de schrikbarende cijfers van vrouwenmishandeling is gekeken, is men gekomen tot dit thema. 1 miljard van de vrouwen wereldwijd wordt verkracht en 1 op de 3 vrouwen heeft te maken met zulke situaties.
Bij de campagne zullen ook mannen betrokken worden om een bijdrage te leveren op een structurele wijze. “Binnen de VN is er aardig wat animo, maar we zijn nog niet waar we moeten zijn”, zegt Macdonald.
Consuela Raalte

error: Kopiëren mag niet!