VHP’ers in Saramacca willen Jogi niet meer als kandidaat

VHP’ers in Saramacca hebben genoeg van het huidige assembleelid van de VHP, Mahinder Jogi. Zij vinden dat anderen met een betere reputatie ook de kans moeten krijgen om het district te dienen. ‘Hij moet niet denken dat hij onmisbaar is.’ ‘Trouwens als gekeken wordt naar wat hij allemaal heeft gedaan of misdaan dan helt de balans zwaarder naar de kant van de negativiteit.’ De VHP’ers benadrukken dat een eerlijke VHP’er nooit een gemeenschapsgoed tot eigendom zou maken. ‘Het gaat om de speeltuin van Groningen waar de jeugd van Groningen op gespeeld heeft. Dit terrein is door deze meneer tot familie-eigendom gemaakt en toch praat hij nog over eerlijkheid!’
De VHP’ers willen ook weten hoe het staat met ‘de gelden die deze meneer in ontvangst heeft genomen voor bereidverklaringen van percelen op het Tjonproject en Damboentong’. ‘De bereidverklaringen zijn bewust door hem vastgehouden, terwijl hij reeds geld had genomen voor de indiening en ontsluiting.’ De VHP’ers van Saramacca vinden dat er nog andere capabele en integere districtsmensen zijn die een betere job zouden kunnen verrichten en vooral de naam van de VHP in Saramacca zouden kunnen zuiveren. Zij zeggen dat indien er geen ommekeer komt, zij de VHP zullen verlaten en ‘zulks kan dan het einde betekenen van de ene VHP-zetel in Saramacca’. De VHP’ers roepen daarom de voorzitter op om een wel doordacht besluit te nemen in deze kwestie.
Dagblad Suriname knoopte hierover een gesprek aan met VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi. ‘Wat ik momenteel slechts kan zeggen is dat het bestuur van de VHP sinds het vorig jaar aan zijn adviesraad heeft gevraagd om profielen te beschrijven voor toekomstige kandidaten van DNA, districtsraad en ressortraad. De profielen zijn beschreven en daarin staat duidelijk waaraan een kandidaat moet voldoen.’ De profielen worden volgens de topman van de VHP in april op de agenda geplaatst van het hoofdbestuur zodat het zich hierover kan buigen. Als dat goedgekeurd is, gaat men kandidaten selecteren op basis van het aangegeven profiel. Santhoki benadrukt dat kandidaten door structuren van de partij worden voorgedragen en goedgekeurd en zeker niet door individuen. Verder wilde hij zich niet uitlaten over personen.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!