Kolossale bouwwerken tasten woongenot buurtbewoners aan

De afgelopen jaren is er een tendens te bespeuren waarbij kolossale panden en bouwsels verrijzen in gewone woonwijken. In de meeste gevallen vindt er geen buurtonderzoek plaats en worden de buurtbewoners in hun woongenot gestoord. De redactie heeft een klacht gehad van een bewoner aan de Kwattaweg alwaar er een casino verrijst in het Parbhoe-gebouw, niet ver van de zondagse markt. Een bewoner die pal naast het casino woont, geeft aan Dagblad Suriname te kennen dat hij tegen de bouw van het casino is, vanwege zijn geloofsovertuiging. Hij is namelijk moslim en volgens de Islam is gokken verboden. Hij geeft ook aan dat hij het een kwalijke zaak vindt dat er geen buurtonderzoek is geweest. Verder geeft hij ook aan bang te zijn dat criminelen zich in de buurt zullen ophouden. Buurtbewoner Chitoe geeft aan dat hij de kat uit de boom kijkt. Ook hij geeft aan dat er geen buurtonderzoek is geweest, vooral daar het om een woongebied gaat. “Ik weet niet of het zijn voordelen zal hebben”, zegt hij verder. Hij spreekt de hoop uit dat de politie de zaak in de gaten zal houden om criminaliteit te voorkomen.
Buurtbewoners schromen niet om rechtszaak aan te spannen
Ook de bewoners in de omgeving van de Hermitagemall protesteren reeds geruime tijd. Op de hoek van de Henkielaan, waar vroeger de Indiase ambassade gehuisvest was, komt de Connection Mall. Enkele units zijn inmiddels in gebruik genomen. Robby Morroy, die pal naast de Connection Mall woont, geeft aan dat hij tegen de komst van de mall is, omdat hij overlast van alle fronten verwacht. Één van de zaken is het parkeerprobleem. Ondanks Hermitage Mall een grote parkeerplaats heeft, is er toch een parkeerprobleem. Verder noemt hij ook nog geluidsoverlast en zwerfvuil als overlast. Hij vindt het plan illegaal, omdat er een plan van ordening is van 1973 dat aangeeft dat het de bedoeling is dat de samenleving geordend wordt. Er moet een regeling zijn waarin wordt aangegeven waar mensen zich mogen vestigen en waar bedrijven opgezet kunnen worden.
Morroy geeft op de vraag of er buurtonderzoek is geweest aan dat de politie enkele keren is geweest. Er wordt namelijk per vergunning een onderzoek ingesteld. Ondanks het feit dat mensen hun bezwaar hebben aangetekend, zijn de vergunningen toch verstrekt. Hij geeft aan dat hij het gevoel heeft dat de mensen selectief worden uitgekozen en dat de vragen die gesteld worden, als doel hebben om iets uit de mensen te halen. Vanaf mei van het vorige jaar wordt er geprotesteerd tegen de komst van de mall. Er werd eerst geprotesteerd voor de bouw. Eerst was er sprake van een vergunning voor een amusementshal, waartegen fel is geprotesteerd. Later is deze ingetrokken en via een andere omweg is een andere vergunning verstrekt voor entertainment. “De bedrijvigheid en de keuken naast mij gaan mij bijzonder storen”, merkt hij op. Volgens de bouwwet moest er tenminste een plakkaat geplaatst worden met als opschrift “Hier komt een mall”. Toen hij navraag deed bij de buurman wat er gebouwd wordt, kreeg hij het gevoel alsof die om de vraag heen draaide.
Morroy vraagt zich af of de juiste procedures in acht zijn genomen door de desbetreffende instanties. Hij wil ook weten waarom geen antwoord wordt gegeven op de bezwaarschriften van de bewoners. Hij heeft via de media vernomen dat het beleid van HI erop gericht is om alvast een vergunning te verstrekken, en als mensen daarna klagen dan zullen de klachten op basis van hun merites beoordeeld worden. Hij geeft aan dat zijn woongenot echt is aangetast. “Mensen worden steeds agressiever, je voelt je als een kat in het nauw. Sommige buren willen er een rechtszaak van maken.” Hij is echter nog niet zover. De buurtbewoner wil eerst de normale wegen bewandelen alvorens hij een rechtszaak aanspant tegen de Connection Mall.
Genaro Alpin

error: Kopiëren mag niet!