‘DNA-ondervoorzitter zit niet voor spek en bonen’

‘Ik betwijfel of NPS’ers dat gezegd hebben’, zegt ondervoorzitter Ruth Wijdenbosch van De Nationale Assemblee (DNA). Ze reageert hiermee op uitspraken van partijgenoten die van mening zijn dat Wijdenbosch zich slechts om het geld verkiesbaar heeft gesteld als ondervoorzitter van het college. Wijdenbosch krijgt als ondervoorzitter maandelijks een schadeloosstelling van ruim SRD 18.000. Gewone leden ontvangen SRD 14.000. Als het werkelijk NPS’ers waren die dat hebben gezegd, dan moet het eerst intern in de partij en de DNA besproken worden, daar ik juist door de NPS voorgedragen ben voor die functie’, zegt de politica. De critici staven hun bewering met het feit dat Wijdenbosch enkele jaren terug ook al geld moest terugstorten nadat aan het licht was gekomen dat zij onterecht een onderdirecteursalaris kreeg uitbetaald voor haar ambtelijke functie als beleidsadviseur bij Financiën. Achteraf bleek dat de politica incorrect was ingeschaald in de functie van een OD. NPS-topper Erwin Lelie bevestigt tegenover Dagblad Suriname dat Wijdenbosch niet uit zichzelf gegaan is voor de functie. Het Nieuw Front en de partij hebben haar dat gevraagd. De boze NPS’ers menen dat Wijdenbosch niet aan bak komt wat betreft het hanteren van de hamer, maar ook niet behoorlijk participeert als lid in de debatten. Dus ze krijgt voor niemedal het vele geld. Lelie corrigeert en zegt dat Wijdenbosch in de afgelopen drie jaar wel vaker haar mond heeft opengedaan tijdens de deliberaties in het parlement.
‘Wijdenbosch krijgt geld voor niks’
NDP-assembleelid Melvin Bouva zegt dat Wijdenbsoch inderdaad het geld voor niks krijgt, daar zij nauwelijks functioneert als ondervoorzitter. Bouva is van mening dat de oppositie wist wat de consequenties zijn van de huidige politieke constellatie. Het was voorspelbaar dat ze niet zo vaak de hamer zou hoeven te hanteren. NPS-parlementariër Kensenhuis bevestigt dat ze niet uit de verf komt als vicevoorzitter, maar benadrukt dat haar aanwezigheid in het parlement niet voor niets is. Ze zit er niet voor spek en bonen. Wijdenbosch levert volgens haar partijgenoot en collega-parlementariër een significante bijdrage als oppositielid tijdens debatten in het openbaar als in huishoudelijk verband. De 65-jarige politica is de langst zittende vrouwelijke parlementariër. Zij dient in het college al 25 jaar en heeft in het vorige parlement ook gefunctioneerd als ondervoorzitter.
NPS-topper Erwin Lelie bevestigd tegenover Dagblad Suriname dat Wijdenbosch niet uit haarzelf gegaan is voor de functie. Het Nieuw Front en de partij hebben haar gevraagd. Dit was inderdaad het geval, omdat PL-voorzitter Paul Somohardjo toen voor het DNA-voorzitterschap ging. Hij haalde dit niet omdat 2 parlementariërs van de A-Combinatie en het lid Carl Breeveld ook niet voor stemden. Hierna volgde de stemming over het ondervoorzitterschap en de Front-combinatie trok haar kandidatuur niet in, omdat men de stemmingen van het voorzitterschap en het ondervoorzitterschap willen vergelijken. Wijdenbosch haalde deze ronde wel. De boze NPS’ers menen dat Wijdenbosch niet aan bak komt voor wat betreft het hanteren van de hamer, maar ook niet behoorlijk participeert als lid in de debatten. Gesuggereerd wordt dat zij voor deze eer had moeten bedanken na de verkiezing, zoals indertijd door VHP-voorzitter Jagernath Lachmon was gedaan. ‘Dus ze krijgt voor niemandal het vele geld.’
Lelie corrigeert en zegt dat Wijdenbosch in de afgelopen drie jaar wel vaker haar mond heeft opengedaan tijdens de deliberaties in het parlement. Zij heeft haar bijdrage geleverd als oppositielid tijdens debatten zowel in het openbaar als in huishoudelijk verband. Wijdenbosch zou alsnog afstand kunnen doen van het ondervoorzitterschap om vervolgens volledig te kunnen participeren in de vergaderingen.

error: Kopiëren mag niet!