Pertjajah Luhur gaat voor 12 zetels

1PL  gaat voor twaalf zetels 3Op zaterdag 04 januari jl. heeft de Pertjajah Luhur haar ‘opo yari’ viering gehouden in het partijcentrum. De ondervoorzitter van de PL en tevens assembleelid, Ronny Tamsiran geeft aan dat de partij voor 2 maal 6 zetels gaat. ‘Als partij wil je meer hebben dan wat je op dit moment hebt, anders hoef je je niet bezig te houden met het volk’, stelt de partijtopper. Bij deze opo yari vering zijn de diverse kernen van de partij opgeroepen om gezamenlijk het jaar te beginnen. In de tweede week van januari zal de partijtop bij elkaar komen om het partijprogramma voor 2014 naar de verkiezingen toe samen te stellen.
Op de vraag of de PL alleen de verkiezingen ingaat, geeft Tamsiran te kennen dat alleen de verkiezingen ingaan naar zijn mening onwijs is. ‘Velen hebben de kracht van de partij gezien, maar we zijn niet happig’, stelt Tamsiran. Er moeten eerst breedvoerige gesprekken gevoerd worden met de partijen alvorens gezegd kan worden dat er een samenwerking aangegaan wordt. De samenwerking moet op basis van principes, gelijkwaardigheid en mogelijkheden voor beide kanten tot stand komen. De samenwerkende partijen moeten vooral een doel voor ogen hebben.
Politiek analist Hardeo Ramadhin geeft op de vraag of het mogelijk is dat de Pertjajah Luhur bij de komende verkiezingen 12 zetels haalt, aan dat de PL een partij is met potentie, een partij die in de lift is, maar een groei van 100% naar 12 zetels ziet hij niet zitten. Zuiver rekenkundig en op basis van de uitslag van de verkiezingen komt Ramadhin tot deze conclusie. In 1996 heeft de Pendawalima 4 zetels weten te behalen, in 2000 heeft de toen pas opgerichte PL 5 zetels weten te behalen. In 2005 in Nieuw Frontverband alsook in 2010 als Volksalliantie meer bekend als ‘Middenblok’ heeft de PL 6 zetels weten te behalen. Weliswaar heeft de partij in 2010 met een meer nationaal karakter een groei in aantal uitgebrachte stemmen op de partij meegemaakt. Hij merkt op dat wel degelijk rekening gehouden moet worden met een partij als de PL. De partijen waarmee vooral rekening gehouden moet worden volgens Ramadhin zijn de NDP, VHP, NPS en PL.
Samenwerking MC niet slecht maar kan beter
Op de vraag hoe de samenwerking met de Megacombinatie op dit moment is, geeft hij te kennen dat de samenwerking niet slecht is, maar dat het kan beter. Een van de zaken die verbetering behoeft, is de samenspraak bij het nemen van beslissingen. Partijen moeten samen dingen bespreken om tot een slotsom te komen. ‘Je moet niet alles naar je toetrekken. Wij zitten ook in de regering. Op bepaalde momenten wil het lijken alsof zij alleen in de regering zitten, terwijl wij ook zitten in de regering.’ Hij vindt dat de PL, die ook deelgenoot is van de regering, ten alle tijde behandeld moet worden als gelijke partner.
Genaro Alpin

error: Kopiëren mag niet!