Onderwijsbonden zullen regering ‘slepen’ naar onderhandelingstafel

‘We gaan van de regering eisen dat ze deze maand met ons onderhandelt over positieverbetering van de leerkrachten’, zeggen Wilgo Valies en Marcellino Nerkust, respectievelijk voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (Fols). De onderwijsbonden die de regering behoorlijk wat zuurstof hebben gegeven in het afgelopen jaar zijn het lange wachten beu. De regering mag weten dat de bonden haar deze maand zullen slepen naar de onderhandelingstafel. In november 2012 werden de onderhandelingen met de regering voor positieverbetering opgestart. De eis van de bonden was toen een 10 % verhoging op de toelage voor permanente educatie. In mei 2013 dienden de bonden een voorstel daartoe in na een serie onbevredigende gesprekken met het onderhandelingsorgaan van de overheid (OO), onder leiding van Sonny Kertoidjojo.
Vicepresident Robert Ameerali en minister Soewarto Moestadja van Binnenlandse Zaken (Biza) beloofden uiterlijk oktober 2013 te onderhandelen over het voorstel van de bonden. De regering heeft de bonden echter in de kou gelaten. Er is na mei 2013 niet meer onderhandeld. Valies zegt op beslissende toon dat de bonden acties zullen ondernemen om de regering weer aan de onderhandelingstafel te krijgen. ‘De positieverbetering is een must’, zegt de BvL-topper. Hij herinnert eraan dat regeringstoppers die noodzaak tot verbetering hebben bevestigd. Hij verwijst naar de toespraak van DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons op het laatste onderwijscongres, die pleitte voor een betere waardering van onze leerkrachten. Valies onderkent dat de financiële positie van de staat er niet gunstig uitziet. ‘Maar we moeten eerst praten. In een later stadium zullen we kijken hoe zaken uitgevoerd kunnen worden’, zegt Valies.
Fols-topper Nerkust zegt dat verantwoordelijke ministers in het afgelopen jaar mooie beloften hebben gedaan voor het opstarten van de onderhandelingen, maar deze niet zijn nagekomen. Zo zouden de vicepresident en de Biza-minister tijdens informele momenten hebben beloofd het in mei gedane voorstel van de bonden voor aanpassing van de toelage voor permanente educatie te behandelen in de Raad van Ministers (RvM). Dat blijkt tot vandaag een farce te zijn. De Fols-topper wijst op de inflatie om de noodzaak voor die positieverbetering te staven. Nerkust gaat er ook van uit dat het hardwerkende leerkrachtenkorps moet profiteren van de bereikte economische groei. Hij verwijst in dit opzicht naar de owru yari meeting in Ocer waar met name NDP-assembleelid Amzad Abdoel de behaalde economische groei van 5 % in 2013 roemde als een verworvenheid van deze regering. Leerkrachten op glo-niveau ontvangen 8% van het basisloon als partiële onkostenvergoeding voor permanente educatie. Op voj-niveau wordt 7% uitgekeerd, terwijl op vos-niveau en voor schoolleiders en voj-directeuren er 6% op het basisloon wordt uitbetaald voor deze toelage.

error: Kopiëren mag niet!