VHP-voorzitter niet tevreden over algemene politieke situatie 2013

DSCF1929‘Wij hebben een heel goed jaar gehad’, geeft de voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) aan in een vraaggesprek met Dagblad Suriname. Alles wat de partij voor 2013 had uitgestippeld, conform de ‘Plan of action 2013-2015’, is voor tachtig procent gerealiseerd. De overige zaken zijn nog pending en zullen in 2014 gerealiseerd worden. Het haast afgelopen jaar zijn er bijzonder veel projecten uitgevoerd. Er is verder ook gewerkt aan de structuren van de partij. Zo is er een reorganisatie geweest binnen de partij. Vroeger was het zo dat een individu belast was met de coördinatie over een bepaald gebied, thans is er een coördinatieteam dat belast is met de coördinatie. Een andere activiteit van de partij die in 2014 verder voortgezet zal worden, is de ‘meet the people activiteit’. De mensen van de partij leggen dan huis aan huis bezoekjes af om de mensen te woord te staan en informatie te geven over de partij zelf niet alleen, maar ook om te praten over brandende vraagstukken. ‘Leiderschap eist namelijk dat je dichtbij het volk moet zijn, en niet een paar weken voor de verkiezingen’, geeft de voorzitter aan.
Op het gebied van de politiekvoering is er een concept partijprogramma gereed, met als doel de partij te brengen naar de regeerverantwoordelijkheid voor 2015 – 2020. De voorzitter merkt op dat mensen merken dat de VHP anders geleid wordt en dat het sociaal maatschappelijk draagvlak aan het groeien is. Op de vraag of hij tevreden kan terugblikken op het parlementair jaar, geeft Santhoki te kennen dat het parlement meer kon presteren. ‘Er zijn heel weinig wetten behandeld die dringend nodig zijn voor het land.’ Hij noemt onder andere het concept Wetboek van Strafrecht, het concept Wetboek van Strafvordering, Huisvestingswet, Antiecorruptiewet en wetten die gaan over milieubescherming. Voor wat betreft de organisatie moet Santhoki de voorzitter van het parlement de credit geven. Hij is de mening toegedaan dat de voorzitter van het parlement veel heeft geïnvesteerd in de organisatie. Hij denkt hierbij aan ICT-faciliteiten, communicatie en presentaties die vaker gehouden worden over actuele zaken. Hij merkt kritisch op dat de voorzitter zich wel moet houden aan de kerntaken van het parlement. ‘Ik krijg soms het gevoel dat ze taken van de regering afpakt en naar het parlement brengt’, vult hij aan. Als voorbeeld noemt hij de pas aangenomen Wet Personen van Surinaamse Afkomst. Hij vindt dat PSA de verantwoordelijkheid van de regering is om dat te regelen. ‘Je laat het initiatief nemen door vijf mensen wat wel goed is, maar je haalt niet het maximale eruit.’
De VHP-topman wordt er helemaal niet goed van als gekeken moet worden naar de algehele politieke situatie van het land. Hij merkt op dat we het 17e rijkste land zijn op de wereld. Hij geeft aan dat Suriname niet arm is, maar door goed bestuur alleen kan ervoor gezorgd worden dat Suriname daadwerkelijk een rijk land wordt. De voorzitter geeft aan dat mensen alleen armer worden door slecht bestuur. Het kan niet dat je binnen drie en een half jaar bestuur veertien ministers naar huis stuurt. Corruptie is een van de zaken die de regering zo snel als mogelijk moet oppakken. Verder is Suriname in internationaal opzicht op bijna alle beoordelingslijsten negatief beoordeeld. Santhoki geeft aan dat het onder andere gaat om zaken als aanpak van mensenhandel, corruptie en terrorisme. Hij beaamt dat er economische groei is, maar dat komt niet door goed overheidshandelen. De economische groei heeft de regering te danken aan de hoge olieprijs en de hoge goudprijs. De negatieve resultaten op de beoordelingslijsten zijn wel gebaseerd op overheidshandelen. Verder vindt de VHP-voorzitter het financieel monetair beleid zeer zorgwekkend.
Contractors, ondernemers en ook mensen die naschoolse opvang lessen verzorgen, kunnen niet worden uitbetaald. De goudvoorraden en de deviezen worden minder. Daarentegen neemt de staatsschuld steeds toe, het komt dichtbij het schuldplafond. Santokhi vreest dat de komende regering het moeilijk zal krijgen. Hij doet een beroep op de regering om te zorgen voor goed bestuur.
Genaro Alpin

error: Kopiëren mag niet!