Soewarto Moestadja: ‘Vernieuwing ministerie Biza niet volledig gerealiseerd’

Soewarto MoestadjaTerugblikken en vooruit kijken doen we meestal aan het einde van het jaar. Zo hebben bijna alle bedrijven, organisaties en ministeries een dag uitgetrokken om het afgelopen jaar te evalueren en doelen te stellen voor het nieuwe jaar. Op 27 december 2013 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken haar jaarafsluiting gehouden. In zijn toespraak geeft de minister van Binnenlandse Zaken, drs. Soewarto Moestadja, aan dat niet alle beleidsdoelen van het ministerie die vastgesteld waren voor 2013, gerealiseerd zijn. Met name de vernieuwing van het ministerie is niet volledig gerealiseerd, waarbij het oog onder andere gericht was op modernisering van het ambtenarenapparaat. Het ministerie is op dat vlak nog in de overgangsfase. Terugkijkend op 2013 zijn er een aantal zaken, die het ministerie wel voor mekaar heeft kunnen krijgen. Zo noemt de minister de professionalisering van Human Resource Managers door middel van trainingen, bevordering van de integriteit met het oog op ‘good governance’, gesprekken met de Centrale van Landsdienaren Organisatie (CLO) ten aanzien van Fiso en het zoeken naar oplossingen voor 2014 en de bevordering van de infrastructuur van het ministerie door het opzetten van meerdere CBB-filialen in andere districten. De Kustwacht heeft eveneens gestalte gekregen. Er wordt gewacht op de levering van de 3 boten. Met deze boten moet het aanpakken van illegale activiteiten op de Surinaamse wateren vergemakkelijkt worden. Wat momenteel het middelpunt vormt van de werkzaamheden van het ministerie zijn de voorbereidingen voor de opkomende verkiezingscampagne. Samen met alle andere relevante betrokkenen wordt er hard gewerkt op dit gebied. Het ministerie heeft op grond van de wet, de taak opgelegd gekregen om deze verantwoordelijkheid op zich te nemen. Met nog 17 maanden te gaan voordat de volgende verkiezingen plaats zullen vinden, is er al gezorgd voor een geschikte opslagmogelijkheid voor verkiezingsdocumenten en zijn er al instructiebijeenkomsten gehouden met de districtscommissarissen. Ook zijn er reeds werkgroepen ingesteld voor de verkiezingsorganisaties. Ondanks er 72.2% van de beschikbare begroting genuttigd is geworden voor diverse projecten en werkzaamheden van het ministerie, zijn er toch enkele zaken die nog gedaan moeten worden. Zo staan vernieuwingen en renovaties van het ministerie en haar departementen nog steeds op de lijst. Het budget dat beschikbaar werd gemaakt, bedroeg SRD 92.829.00.

error: Kopiëren mag niet!