Jaarevaluatie VHP: “2013 was een jaar van kommer en kwel”

VHP“De Vooruitstrevende Hervormingspartij houdt regelmatig interne politiek-bestuurlijke evaluatiesessies waarin de gang van zaken in het land onder de loupe wordt genomen. Hoewel de regering anders wil doen geloven, geeft de algemene indruk van 2013 helaas geen reden om daarover in een jubelstemming te geraken”, meent VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi. “Een ongenadig oordeel misschien in eerste instantie, maar het valt niet te ontkennen dat in vrijwel alle sectoren de malaise hard heeft toegeslagen en indicatoren een alarmerend dalende trend vertonen. Zo is onze deviezenvoorraad van US$ 1.000 miljoen in drie jaar tijd geslonken naar US$ 700 miljoen, zonder dat daar inkomstenverhogende activiteiten tegenover zijn komen te staan. Het macro-economisch perspectief versomberde steeds meer door onder meer torenhoge schulden die de regering maakte bij buitenlandse instanties ( China, IDB enz.). En tot overmaat van ramp werden wij geconfronteerd met dubieuze mijnbouwovereenkomsten met buitenlandse maatschappijen die een eigen bijdrage van enkele honderden miljoenen dollars van ons eisten voor de exploitatie van nota bene onze eigen natuurlijke hulpbronnen. Tel daarbij nog op de desastreuze waardevermindering van onze munteenheid en een debutant als derde bewindsman op het ministerie van Financien, dan wordt het duidelijk waarom vermaarde economen de toekomst van ons land onder deze regering donker inzien”, laat Santokhi optekenen.
Santokhi benadrukt dat huisvesting en infrastructuur, de twee verkiezingsiconen van deze regering, podiumsprookjes zijn gebleven daar slechts een fractie van het beloofde aantal woningen is gerealiseerd. Hetzelfde geldt voor de zoveel-baanse wegen, bruggen en fly-overs. “Het onderwijs is een poel van ellende gebleven en het ziet er niet naar uit dat daarin op korte termijn verandering, in de zin van verbetering, zal optreden. Het project “Naschoolse opvang” dat met gejuich was ontvangen en vooral voor werkende ouders een welkome verademing zou zijn werd een “njang patoe” voor a-sociale en immorele medewerkers en een nachtmerrie voor schoolkinderen en hun verzorgers.”
“Nooit eerder in onze geschiedenis is de landbouwsector zo stiefmoederlijk behandeld en schrijnend verwaarloosd als nu. De staat van veiligheid in ons land kan maar op één wijze worden weergegeven: “ beangstigend slecht”. Mede als gevolg van de enorme toename en verergering van de landelijke criminaliteit en onbestrafte corruptieschandalen is Suriname op vrijwel alle betreffende internationale lijsten naar beneden gekelderd en is ons imago navenant bezoedeld. In dezelfde teneur moet voorts berzorgdheid tot uitdrukking worden gebracht voor de mate van nonchalance en desavouering van de rechterlijke macht, die tot gevolgen zou kunnen leiden welke bij ons nog goed bekend zijn.”
“Al bij al redenen genoeg te verklaren dat het regeerbeleid van 2013 bedroevend ondermaats is geweest en zoveel gebreken vertoont dat velen er onwillekeurig in diepe mineurstemming van geraken”, zegt de partijvoorzitter. Tot slot roept de VHP-voorzitter alle landgenoten op een bewuste aanvang te maken met de transformatie van de kenmerkende maatschappelijke tolerantie jegens elkander, naar oprechte, totale en liefdevolle acceptatie van elkaar. Nationale saamhorigheid en eensgezindheid op basis van onvoorwaardelijke wederzijdse aanvaarding zullen niet enkel de vrede, vreugde en het moreel in Suriname naar grotere hoogten stuwen, maar eveneens tot heil en zegen zijn van alle generaties die na ons zullen komen, meent de VHP-voorzitter.

error: Kopiëren mag niet!