NPS: ‘2013 was moeilijk jaar’

NPS‘Het jaar 2013 is voor vele Surinamers een zeer moeilijk jaar geweest; een jaar waarin de verwachtingen van grote delen van ons volk nog hoog gespannen waren. De hoge verwachtingen waren ontstaan door de talrijke beloften die door de huidige regering al kort na haar aantreden aan het volk zijn gedaan. De meeste verwachtingen zijn echter in de afgelopen drie jaar niet waargemaakt en 2013 was in dit opzicht een dieptepunt’, stelt de NPS in haar Nieuwjaarsboodschap.
Op financieel economisch gebied blijkt uit de door de Centrale Bank gepresenteerde cijfers dat onze monetaire reserve drastisch verminderd is. Een aannemelijke verklaring hiervoor, alsook voor de daling van onze goudvoorraad, is tot vandaag niet gegeven. De beloofde woningbouw is bijlange na niet op gang gekomen. Ook de werkloosheid onder de jongeren en vrouwen is in het afgelopen jaar toegenomen. Waar vooral de ouders die werken in de middag erop gerekend hadden dat hun kroost door de naschoolse opvang een veilig onderkomen zouden hebben, blijkt deze vele problemen te ondervinden. De leerkrachten die de inspanning plegen om vanaf 7.00 uur ’s morgens tot rond 5.00 uur ‘s middag met de kinderen bezig te zijn, worden helemaal niet dan wel te laat betaald. Ook wordt het gros van het keukenpersoneel niet betaald. De inkomensverdeling is nog heel scheef wanneer blijkt dat ruim 70% van de bevolking nog onder de armoedegrens zit. ‘Behalve deze kwesties viert corruptie hoogtij en er worden van regeringswege geen maatregelen hiertegen ondernomen. De anti-corruptiewet zou uiterlijk het eerste kwartaal van 2013 aan het parlement worden aangeboden, hetgeen tot vandaag niet gebeurd is. De Nationale Partij Suriname ziet het, bij het verwerven van regeermacht, als een prioriteit om de nationale economie zodanig in te richten dat de productiestructuur van ons land zoveel mogelijk zelf deviezen genereert. Ook de directe en indirecte werkgelegenheid krijgen hierdoor een boost’, beweert de NPS nu met stelligheid.
De NPS geeft aan dat enkele zaken bijzondere aandacht zullen krijgen en dat daarover uitgewerkte plannen gepresenteerd gaan worden aan de samenleving. De verdere ontwikkeling van de volksgezondheid, de volkshuisvesting en het milieu, de dekolonisatie van ons onderwijs en het creëren van werkgelegenheid nemen in deze een belangrijke plaats in. Eveneens zullen er quota’s worden gepresenteerd voor het genderbeleid in de politiek en voor de andere delen in de samenleving. De NPS wenst dit jaar af te sluiten met een positieve blik gericht op de toekomst. Een toekomst die zij als partij mede richting zal geven na de algemene vrije en geheime verkiezingen van 2015 door verwerving van regeermacht. Om hieraan invulling te kunnen geven, wenst zij een ieder een gezond, vruchtbaar en werkzaam 2014 toe.

error: Kopiëren mag niet!