Pg Punwasi: ‘Drastische maatregelen voor verkeersovertreders op komst’

De procureur-generaal (pg), mr. Subhaas Punwasi, stelt dat nog steeds veel mensen onder invloed deelnemen aan het verkeer. Er zijn drastische maatregelen getroffen om die mensen uit het verkeer te halen, maar het is niet voldoende. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft het afgelopen jaar vooral vervolgingsprioriteit gegeven aan strafbare feiten, die het veiligheidsgevoel van de mensen aantasten. Hij geeft aan dat er nog steeds onvrede heerst over de verkeerscriminaliteit. Er zijn nog steeds mensen die zich op grove wijze schuldig maken aan verkeerscriminaliteit. ‘Zaken als te hard rijden, dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel komen nog steeds veelvuldig voor.’
Thans kan een persoon die onder invloed deelneemt aan het verkeer in verzekering gesteld worden. Punwasi geeft streng mee dat het Openbaar Ministerie niet zal deinzen om zwaardere straffen te eisen voor mensen die zich schuldig maken aan verkeerscriminaliteit. Het invorderen van een rijbewijs is niet voldoende, geeft de pg aan. Punwasi pleit voor het laten onttrekken van het voertuig aan het verkeer voor een bepaalde periode middels wielklemmen. Hij stelt voor dat het voertuig thuis bij de schuldige voor een bepaalde periode met wielklemmen wordt geplaatst. Hiermee wil hij niet alleen voorkomen dat mensen zonder rijbewijs deelnemen aan het verkeer, maar dat mensen gaan beseffen dat ze voor een langere periode geen gebruik gaan kunnen maken van hun voertuig. Deze maatregel zal werken omdat de meeste mensen in Suriname afhankelijk zijn van hun voertuig. ‘Mensen zullen zich wel tien keer bedenken om andere mensenlevens in gevaar te brengen’, vult Punwasi aan.
Genaro Alpin

error: Kopiëren mag niet!