ATM heeft 7 ontwerpwetten liggen op tafel vp

ATM heeft 7 ontwerpwetten liggen op tafel vice presidentHet ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) hield gisteren zijn jaarafsluiting in het nieuwe pand aan de Mr. Eddy Brumastraat. Minister Michael Miskin van ATM zegt dat er vooruitgang is geboekt en ook terugval is geconstateerd. De meest opvallende verandering in het laatste kwartaal van het jaar, is de verhuizing geweest van het hoofdkantoor van het ministerie van ATM van de Wagenwegstraat naar de Mr. Eduard Brumastraat. Het ministerie sloot dansend het jaar af op de tonen van Esse and Friends.
Het pand aan de Wagenwegstraat was aan een renovatie toe. Hoewel alles nog niet in orde is, verwacht Miskin dat binnen niet al te lange tijd alle nodige faciliteiten aanwezig zullen zijn in het nieuwe gebouw. Miskin hoopt dat ook voor de burgerij die gediend moet worden, de keuze van de locatie, de toegankelijkheid van het ministerie heeft verbeterd.
Wat betreft de zaken waarin vorderingen geboekt zijn, kunnen genoemd worden de 7 wetgevingsproducten, die aan de Raad van Ministers zijn aangeboden. Het betreft de volgende ontwerpwetten die door het onderdirectoraat Juridische en Internationale Zaken zijn voorbereid: wijziging van de Wet op collectieve arbeidsovereenkomsten, wijziging van de Wet op de arbeidsinspectie, wijziging van Arbeidsbemiddelingwet, wijziging Wet Arbeidsadviescollege, Wet vakverenigingvrijheid, Wet ter beschikking arbeidskrachten door intermediairs en de Wet minimumloon.
De stukken liggen nu op tafel van de vicepresident die ze nu moet voordragen aan de Staatsraad. Ten aanzien van de Arbeidsinspectie merkte de minister op dat het afgelopen jaar een proces van verbetering van de dienstverlening is ingezet om de gemeenschap beter te kunnen dienen wat de naleving van de arbeidswetgeving betreft.
Het onderdirectoraat Arbeidsmarkt, met name de Dienst Arbeidsbemiddeling, heeft in het afgelopen jaar wederom de stap ondernomen om naar de werkzoekenden in verschillende wijken toe te gaan en hiermee getracht de drempel voor werkzoekenden te verlagen.
De SAO en het SHTTC kunnen in zekere mate voorzien in de opleiding van personeel in enkele branches. De Dienst Arbeidsbemiddeling is er om werkgevers en werkzoekenden in contact met elkaar te brengen. Het ministerie ziet dus meer ondernemerschap tegemoet in de toekomst en roept de werkzoekenden op hun skills te verbeteren en actief op zoek te gaan naar een baan.
Wat betreft de stand van zaken met betrekking tot het overhevelen van het beleidsgebied Technologische Ontwikkeling en het directoraat Milieu is er tot dit moment geen verandering geconstateerd.
Consuela Raalte

error: Kopiëren mag niet!