Verhoging toelage relevant in verkiezingsjaar

nerkust 2014‘De regering zal in het jaar voor de verkiezing de relevantie inzien voor het verhogen van de toelage voor permanente educatie’, zegt Marcellino Nerkust, president van de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (Fols). De Fols en de Bond van Leraren (BvL) zijn sinds eind 2012 met de regering in onderhandeling voor aanpassing van deze achterhaalde toelage. De regering blijkt echter nog niet overtuigd te zijn van de noodaak om deze toelage aan te passen. Nerkust zegt: “In het jaar vóór de verkiezing wordt alles dat eerst niet mogelijk was, mogelijk”. “De onderwijsbonden hadden het omstreeks eind 2012 gevraagd.” Nerkust blikt met gemengde gevoelens terug op het haast afgelopen jaar.
Grove missers in het onderwijs
Naast de niet vervulde eis van de onderwijsbonden, is er nog een aantal grove missers geweest in het onderwijs. Nerkust haalt de kwestie aan van de voor miljoenen geïmporteerde en niet gebruikte leermiddelen. Die zitten al maanden in het magazijn van Onderwijs en niemand is tot nog toe ter verantwoording geroepen. Hij verwijt de regering ook van laksheid in de steeds uitgestelde betaling van leerkrachten die zijn ingezet bij het project Naschoolse Onderwijs. “Alleen de zon komt voor niets op. De overheid moet zich houden aan de verplichting de leerkrachten te vergoeden voor hun arbeid”, deelt de Fols-topper mee. Nerkust kaart ook de kwestie aan van de overheidssubsidie ten behoeve van het bijzonder onderwijs. Die subsidie werd aangepast, waardoor het bijzonder onderwijs de ouderbijdrage liet vallen. Maar de overheid houdt zich niet aan de gemaakte afspraken om de subsidie op tijd te storten. Dit zorgt voor problemen in het onderwijsproces op deze scholen. De Fols-voorman ziet naast deze onvolkomenheden, ook uitdagingen in de sector, zoals het Instituut Professionalisering Onderwijs dat de bijscholing en nascholing van leerkrachten op alle niveaus moet coördineren. De onderwijsbonden hebben jaren gehamerd op het bestaan van dit instituut dat moet bijdragen tot verhogen van de kwaliteit van de leerkracht en van het onderwijs.

error: Kopiëren mag niet!