Dochter hoofd Delinquentenzorg niet bevorderd tot officier

dochter pinas‘Laster en leugen. Gaat u maar kijken hoeveel strepen ze heeft, ze is nu aan het werk.’ Zo reageert waarnemend hoofd Delinquentenzorg Paulus Pinas op praatjes als zou hij zijn dochter hebben bevorderd van een streep naar vier strepen. Deze kwestie heeft voor deining gezorgd onder de gelederen van de PA’s. De ontevredenheid in het korps stijgt met de dag. Pinas wenst niet veel kwijt over deze zaak. Hij zegt te weten van waar de lasterpraat komt, maar stoort zich er wijselijk niet aan. De krant verneemt van bronnen uit het korps dat de bond druk heeft uitgeoefend op de dienstleiding om de bevordering van officieren aan te houden, om te voorkomen dat Pinas zijn dochter zou ‘bevoordelen.’
De penitentiaire ambtenaren (pa’s) aangesloten bij de BPAS vergaderen sinds donderdag. Vanwege de dagelijkse vergadering wordt het werk niet uitgevoerd. De BPAS blijft in vergadering totdat het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) duidelijkheid heeft gebracht in zaken die de pa’s dwars zitten, zoals de vermeende bevordering van de dochter van het diensthoofd. Pinas is kort over de BPAS (Bond Penitentiaire Ambtenaren Suriname). ‘Ze hebben andere doelen, we vallen ze niet aan en we doen ook niet mee aan nepotisme.’ Pinas zegt dat ondanks de vergaderactie van de BPAS alle posten bezet zijn. ‘We merken niets van een actie de pa’s zijn op hun post.’
BPAS-voorzitter Gallant zegt in een reactie dat de bond duidelijkheid wil van Juspol over deze vermeende bevordering en over de aanstelling van de korpsleiding. Juspol houdt vast aan inzichten die contra de afspraak zijn die gemaakt waren in 2000 met de toenmalige Juspol-minister ad interim Yvonne Ravales-Resida. Toen waren Juspol en de bond in het kader van de herstructurering overeengekomen dat de hoogste in rang, zou worden aangewezen als de chef van het korps. De hoogste in rang op dit moment is Regillio Blijd. Juspol kiest echter voor iemand anders, tot groot ongenoegen van de BPAS. Het zou volgens PA’s gaan om een politieke benoeming die Juspol wil doordrukken. Het diensthoofd zegt verder rustig door te gaan met het uitvoeren van het progressief beleid, zoals Juspol dat heeft geformuleerd. Zo treft de dienst voorbereidingen voor de indiensttreding van een nieuwe lichting van 125 man.
De extra krachten komen in 2014 in dienst. De aanvulling is noodzakelijk, omdat er een schrijnend tekort is aan penitentiaire ambtenaren. Het voelbaar tekort heeft te maken met het aantal nieuwe inrichtingen die erbij zijn gekomen. Eenheden die werken in bestaande inrichtingen, moesten ook worden ingezet in de nieuwe, wat de werkdruk heeft verhoogd. Ook dit jaar was er sprake van personeelsuitbreiding middels het aantreden van een lichting van circa 130 man. Aan het beleid met betrekking tot upgrading van het personeel wordt verdere invulling gegeven. Interne en externe trainingen voor het personeel vormt daar onderdeel van. Zo worden pa’s in het kader van het resocialisatieplan getraind in het verbouwen van groenten en in automontage. Het is de bedoeling dat deze kennis en vaardigheden worden ingezet in de resocialisatie van gedetineerden. Pinas zegt tenslotte dat de volgende maand enkele pa’s een managementtraining zullen volgen in Colorado, Verenigde Staten.

error: Kopiëren mag niet!