Top tien – Christelijke feestdagen die Suriname viert

Het is weer december en dat het einde van het jaar in zicht is. In veel landen is het gebruikelijk om top 10 allertijden te maken van de meest uiteenlopende onderwerpen. Omdat het december is, loopt de maand over van de feestdagen, waarvan allemaal Christelijk zijn. Om met deze hype mee te gaan is hieronder de top 10 van de Christelijke feestdagen die iedereen in het land wil vieren.
En waarom wil iedereen deze dagen vieren? Omdat men dan een excuus heeft om lekker een dagje vrij te zijn!
10. Dag van de Arbeid
Goed, het staat niet direct bekend als het meest herkenbaar Christelijke feestdag in de lijst. In feite is 1 mei een socialistische herdenkingsdag voor de arbeidersklasse. Ooit verliep deze datum namelijk minder vredelievend. Op 1 mei 1886 begonnen vreedzame demonstraties voor betere werktijden, waarbij vast kwam te staan dat er nog maar 8 uur per dag gewerkt mocht worden, zonder dat er op lonen werd ingekort. De demonstraties werden de daarop volgende dagen voortgezet, totdat er op 4 mei problemen ontstonden en de oproerpolitie met represailles meerdere mensen doodschoten en later in november van dat jaar een aantal terecht stelde en ophingen wegens ‘oproering’.
Wanneer men dieper graaft in de geschiedenis komt men nog een andere opmerkelijke gebeurtenis tegen. In West Europa voordat het Christendom zijn intrede deed was 1 februari de eerste dag van de lente en 1 mei de eerste dag van de zomer. De zomer betekende veelal hard werken in de agrarische sector en dit werd voortgezet, nadat het Christendom zijn intrede deed. De kerk introduceerde de dag van Jozef de Arbeider, ofwel Jozef van Nazareth, ofwel de pleegvader van Jezus Christus.
9. Driekoningen
Ook dit is niet het meest spectaculaire feest van de Christenen, maar verdient toch een plaatsje in de lijst aangezien Suriname het viert. In veel landen is dit de dag waarop de kerstboom de deur uit wordt gedaan. Voor vele volkeren op deze aarde vormt deze dag, waarop de drie wijze bij het kribbeke van Jezus aankwamen, de afsluiting van de kersttijd. Het is door de eeuwen heen wel een zeer illuster gezelschap geweest, waarbij men vaak verwart of het nu wijzen of koningen zijn. Het Evangelie van Matheus spreekt over wijzen, maar doet verder geen uitspraak over hoeveel het er waren.
In latere eeuwen zijn het er drie geworden, waarschijnlijk omdat de wijzen uit het oosten, drie geschenken meenamen, namelijk goud, wierrook en mirre. Pas in de 6de eeuw komen de namen Balthasar, Melchior en Caspar naar voren.
8. Kinderdag ofwel Sinterklaas
Sinterklaas is een feest wat door de hele westerse wereld wordt gevierd. Het is een feest met een heilige als frontman, die onder vele namen bekend staat, waaronder Sinterklaas, Santa Claus, Santiglaus, Zinniklos en Nicolo. Er zijn vele overeenkomsten wat ook niet zo verwonderlijk is want het gaat terug op dezelfde Christelijke heilige die op 6 december gestorven is. Daarom worden ook in veel landen deze dag op 6 december of de vooravond ervan op 5 december gevierd.
Sinterklaas is een naamsverbastering van Sint Nicolaas. Sint Nicolaas is de Christelijke patroonheilige, voor prostituees, zeelieden, handelaren en kinderen. Met name de weeskinderen vallen onder zijn bescherming.
Wat verder een terugkomend verschijnsel is, zijn de knechten of handlangers die in vele variëteiten voorkomen. In Nederlandssprekende landen is Zwarte Piet de metgezel van Sinterklaas. Dit komt vanwege het verhaal dat Sint Nicolaas een slaaf vrijgekocht had die Piter heette. Piter was een Moor en Moren waren Moslim. Volgens de toenmalige Moslimgebruiken, had Sint Nicolaas een dienst bewezen aan Piter en zou deze vervolgens zijn knecht blijven totdat hij een dienst van gelijke grote kon terugbewijzen.
In andere landen zijn er verschillende soorten metgezellen, namelijk Krampus de demoon die met Sint Nicolaas meereist omdat alleen de heiligman hem onder bedwang kan houden. In Frankrijk heet de metgezel Père Fouettard (de zweepvader), een man die drie kinderen met een zweep heeft afgeslacht. Waar het bij Sint Nicolaas in alle landen om draait is dat het een strijd is van goed en kwaad die de heilige man heeft weten te overwinnen. Alle andere attributen zijn in de loop der eeuwen bij gekomen, niet ter versterking van het verhaal, maar juist omdat in de tijd het feest meerdere keren onderdrukt werd.
7. Carnaval
In Suriname wordt het eigenlijk alleen door de kinderen gevierd, maar toch is in vele landen over de hele wereld, waaronder ook bijvoorbeeld Brazilië en de Antillen. Officieel begint de carnavalsperiode op 11 november, omdat dit getal was bedoeld voor dwazen en zotten. 11 november is ook Sint-Maarten een kinder- en lichtfeest. Dit naar aanleiding dat Sint Maarten, tegen de wil van zijn ouders op 15-jarige leeftijd het Christelijke geloof ging verkondigen. Op 19-jarige leeftijd was hij duiveluitdrijver en tegen het jaar 371 was hij Bisschop van de Franse stad Tours. Ook heeft Sint Maarten een aantal wonderen verricht waaronder het tot leven wekken van een overleden kind.
Maar even terug naar carnaval. De belangrijkste dag van de periode is dinsdag, de laatste dag van de periode voor Aswoensdag, de eerste dag van de vastenmaand. Een sobere maand, waarbij er gehouden moet worden aan een bepaald dieet om de 40 dagen durende tocht van Jezus in de woestijn te evenaren. De laatste dag van de vaste maand is Paaszaterdag.
6. Goede Vrijdag
En daarmee is de top 10 bij Goede Vrijdag aangekomen. Een feestdag in Suriname, die in feite helemaal niet zo vrolijke achtergrond heeft. Goede Vrijdag is namelijk de herdenking van de kruisiging van Jezus en staat de dag eigenlijk in teken van droefheid. De reden waarom het Goed wordt genoemd, is omdat Jezus om het lijden van de mensheid bekommerde en zijn leven liet om de mensheid van zijn zonden te verlossen.
5. Pinksteren
Deze feestperiode bestond voorheen uit drie dagen, waarvan tegenwoordig vaak alleen nog de eerste en misschien de tweede wordt gevierd. Het is de dag waarop de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen. Met deze feestdag wordt ook de geboorte van de (katholieke) kerk herdacht.
4. Pasen
Dit is een feestdag dat viert dat Jezus zijn opstanding heeft uit het graf waar hij na zijn kruisiging in is gelegd. Vaak worden er connecties gemaakt met een voor-Christelijk lentefeest om zo de paaseieren, konijnen en andere zaken te verklaren, maar de festiviteiten zijn zo vaak aangepast, veroverd en veranderd dat er geen verband meer is terug te vinden met deze elementen.
3. Oud en Nieuw
Deze dag is het nieuwe begin van het jaar en hoewel strikt genomen geen Christelijk feest, is deze dag wel de viering van Maria Moeder van God, ook wel het hoogfeest genoemd. Zowel de Christenen als de Moslims beschouwen Maria, als de moeder van Jezus. Moslims zien Jezus als een belangrijk profeet, maar ook Maria beschouwen ze als zodanig. De Christenen zien daarentegen Maria als de Moeder van God, het allerhoogste en verhevenen wat in de natuur en kosmos kan gelden. Binnen het Christendom is Mariaverering dan ook een volksdevotie, omdat ze ‘echter’ is. Jezus is de Verlosser van de Zonde, maar Maria is de bemiddelaar tussen mens en God. Zij is meer toegankelijk en verklaart ook de grotere rol die buiten de belangrijke feestdagen om speelt. Maar weinig Surinamers zullen hier bij stilstaan wanneer de pagara wordt aangestoken en vuurpijlen de lucht invliegen.
2. Kerstmis
Misschien niet het belangrijkste feest van het Christendom, dat is immers Pasen, maar wel het belangrijkste feest voor de rest van de wereld.
Met kerstmis staat de wereld letterlijk even stil. Oorlogen worden stopgezet. Mensen gaan bij familie op bezoek en alleen het hoognodige in bedrijven zoals, de agrarische sector en bij de elektriciteitsmaatschappij, wordt gedaan.
Kerstmis wordt gezien als de geboortedag van Jezus en is een lichtfeest. Dit is te zien aan de vele lampjes en lichtjes die lang voor deze twee dagen opgehangen worden en straten verlichten. Het is ook de periode na de kortste dag van het jaar (21 december) en wordt sinds voor-Christelijke periodes dan ook gezien als overwinning van het licht op de duisternis.
1. Zondag
Toegegeven het is wat afgezaagd, maar elke week is er een vrije dag in de week die dankzij het Christendom wordt gevierd en dat is de zondag. Sinds het jaar 321 is het een rustdag voor de Christenen en daarvoor al werd op deze dag de eredienst onder de gelovigen gehouden. Het wordt vaak in combinatie gebruikt met de zevende dag van de week, waarbij er gedoeld wordt dat het getal een geluksgetal is. Een gezegde is dan ook dat zondagskinderen (kinderen die op zondag geboren zijn) in het leven veel geluk mogen ervaren.

error: Kopiëren mag niet!