Eerlijke wedstrijd voor alle ondernemingen

Als ik naar de winkel ga en iets koop, wil ik er kwaliteit voor. Als ik achteraf merk dat ik die kwaliteit niet gekregen heb, moet ik het goed toch terug kunnen krijgen? En als ik iets besteld heb en me daarna bedenk en beslis dat ik het goed toch niet meer wil, zou ik even moeten kunnen bellen en het bedrijf melden dat ik me bestelling wil opzeggen? Ja, helemaal gelijk heeft het ministerie van Handel en Industrie. Laten de wetten dat dan maar in orde maken.
De Mededingingswet is wel nog in de ontwerpfase, maar we zijn er wel verder meegekomen dan waar we waren. Mededinging betekent concurrentie tussen bedrijven. Het gaat dan om een soort wedstrijd tussen bedrijven over wie de meeste klanten kunnen werven om hun producten te kopen. De wet moet ervoor zorgen dat deze concurrentie tussen bedrijven eerlijk verloopt. Daar zijn enorm veel factoren mee verbonden.
Het ministerie van HI heeft op dinsdag 17 december 2013 een seminaar gehouden over de huidige ontwikkelingen van het concept van de Mededingingswet. Dit seminaar werd verzorgd in het Courtyard Marriot Hotel. Onderdirecteur Jessy Dankerlui gaf in zijn toespraak aan dat het streven van het ministerie is om consumenten te beschermen. In dat kader werd in februari 2013 de afdeling Consumentenzaken en Juridische Aangelegenheden in het leven geroepen. Deze afdeling moet toezien op onder andere de consumentenbescherming, het waarborgen van de gezondheid van de consument en zorgdragen voor ethische handel.
Suriname heeft afspraken gemaakt
Het Herziene Verdrag van Chaguaramas heeft geleid tot de oprichting van de Caribische Gemeenschap. In het verlengde daarvan ontstond ook de Caricom Single Market and Economy. Omdat Suriname lid is van de Caricom gelden de regels van het verdrag ook voor ons. In het verdrag zijn bepalingen opgenomen over het mededingingsbeleid dat alle lidstaten moeten uitvoeren. Suriname heeft zich dus op internationaal niveau gebonden en moet daarom haar wetgeving aanpassen naar die internationale standaarden.
Mw. Danielle Sumter gaf een presentatie waarin in grote lijnen de conceptwet werd besproken en de noodzaak daarvan werd blootgelegd. Zij geeft leiding aan de afdeling Consumentenzaken en Juridische aangelegenheden van het ministerie. Ze vertelt dat de afdeling eerst onderzoek moest doen naar de behoefte binnen de samenleving voor een uitgebreidere Mededingingswet. Er werden daarvoor verschillende gesprekken gevoerd met het bedrijfsleven en met consumentenorganisaties. Er is vervolgens onderzoek gedaan naar de bestaande wet- en regelgeving binnen de Caricom. Waar die wet- en regelgeving tekortschiet, wordt de Nederlandse en Belgische wetgeving geraadpleegd. Dit zijn veelal de bronnen voor de nieuwe conceptwet.
Wat komt allemaal in de nieuwe wet?
De nieuwe wet zal een onderdeel moeten vormen van de Omnibuswetgeving ten behoeve van investeerders. Dat is de wetgeving die het investeringsklimaat in ons land moet verbeteren en bevorderen. De nieuwe wet is in feite een uitbreiding. Dat wil zeggen dat er onderwerpen zijn, die reeds voorkwamen in ons huidig recht die worden doorgevoerd in de nieuwe wet, maar dan toch wat diepgaand. Ten eerst zijn in de nieuwe wet consumentenrechten geregeld. De rechten die hier benadrukt worden, zijn het recht van de consument op informatie en het recht op consumenteneducatie. Er zal in de wet ook dieper worden ingegaan op productaansprakelijkheid, garantie op goederen, voedings- en gezondheidsaspecten en kredietaanbod. En nieuwe onderdelen, waaronder koop op afstand, dienstverleningsbureau’s en consumentenkrediet zullen allemaal ruimte krijgen.
Wie moeten zich aan de regels houden?
De Mededingingswet is van toepassing op alle ondernemingen die zich in Suriname bevinden. Dat wil zeggen dat elke zaak die een economische activiteit uitoefent, in concurrentie met een ander, verplicht is rekening te houden met de regels die komen te staan in de nieuwe wetgeving. Als de overheid deelneemt aan economische activiteiten, is de wet ook op hun van toepassing. De bedrijven zoals EBS en SWM moeten zich dus ook aan de regels houden, ook al zijn het staatsbedrijven en ook al zijn het monopoliën als het aankomt op het goed dat ze elk leveren. Dat staat vastgesteld in het Herziene Verdrag van Chaguaramas.
Een nieuwe autoriteit in beeld
Vanuit het ministerie is bepaald dat er een consumentenautoriteit ingesteld moet worden. Deze autoriteit zal taakstellingen hebben die vergelijkbaar zijn met rechterlijke uitspraken. Het is de bedoeling dat deze autoriteit de overtredingen op de Mededingingswet moet opvangen, zodat de lange civielrechtelijke weg naar de rechter komt te vervallen. De sancties welke de autoriteit zal mogen opleggen, zijn allemaal gebaseerd op de bestuursrechtelijke sancties die we kennen, bijvoorbeeld geldboetes. In de conceptwet zijn de structuur en de bevoegdheden van de autoriteit ook vastgesteld. Wanneer het op de onderwerpen aankomt die allemaal in de conceptwet voorkomen, moet er wel rekening mee worden gehouden dat er meerdere instanties zijn die op een specifiek gebied reeds autoriteit bezitten. Enkele voorbeelden van zulke instanties zijn de TAS (Telecommunicatie Autoriteit Suriname), het ministerie van Volksgezondheid en het SSB (Surinaams Standaarden Bureau). Met deze instanties zal dan samengewerkt worden op het gebied van handhaving van de wetgeving.
Tot slot is door Sumter aangegeven dat er nog ongeveer 20 artikelen moeten komen in de conceptwet. Er zullen nog meerdere seminaars worden georganiseerd, met als voornaamste doelgroep de partijen die direct betrokken zijn bij de wet, de zogenaamde stakeholders.

error: Kopiëren mag niet!