Ruim 200 bedrijven vragen overwerkvergunning aan

Glenn Swamipersad, hoofd Arbeidsinspectie, zegt dat er voor extra werktijden een vergunning aangevraagd moet worden. In de maanden november en december zijn de aanvragen het hoogst. Voor de twee afgelopen maanden zijn er 186 overwerkvergunningen aangevraagd. 120 vergunningen zijn uitgegeven en 25 vergunningen zijn afgewezen. De rest is nog in behandeling.
Er zijn ook heel wat bedrijven die illegaal arbeiders laten overwerken, maar als die betrapt worden, wordt er een proces-verbaal opgemaakt voor zo een bedrijf, zegt Swamipersad. Dat bedrijven overwerkvergunningen aanvragen, wil toch wel zeggen dat de bedrijven goed boeren, zegt het hoofd van Arbeidsinspectie.
De vergunningen worden niet permanent uitgegeven. Overwerk is tijdelijk en alleen toegestaan met een overwerkvergunning verstrekt door de Inspecteur- Generaal der Arbeidsinspectie. Volgens deze vergunning mag er niet langer dan 64 uren per week werk worden verricht. Indien de aard van de arbeid met zich meebrengt dat er langer overwerk verricht dient te worden, dan kan de minister van geval tot geval vergunning verlenen voor overwerk, met dien verstande dat de grens van 72 uren per week niet overschreden mag worden. Indien er sprake is van een spoedeisend of niet te voorspellen geval, waarbij men niet tijdig aan een overwerkvergunning kan komen, dan biedt de wet de mogelijkheid aan de werkgever tot het verkrijgen van een machtiging door of vanwege het hoofd Arbeidsinspectie, de inspecteur-generaal. De werknemers kunnen dan zonder overwerkvergunning langer werken. 48 uren per week en 8½ uur per dag werken. Middels een overwerkvergunning van het hoofd van Arbeidsinspectie mogen de arbeiders maximaal 64 uren per week werken, maar als dat door een minister wordt gegeven, dan kan dat oplopen tot 72 uren per week.
Consuela Raalte

error: Kopiëren mag niet!