Problemen rond zwerfhonden in Nickerie en Boskamp blijven spelen

Het nieuws circuleert al dagen rond dat de oplossing voor de zwerfhonden problematiek in Nickerie en Boskamp opgelost moet worden met het doodschieten van de dieren. Aan deze oplossing kleven een aantal zaken welke de uitvoering moeilijk maken. Eén van deze consequenties is het feit dat honden territoriumdieren zijn. Dat betekent dat wanneer men een groep dieren afmaakt, de plaats wordt overgenomen door een groep met een territorium ernaast.
Dit heeft te maken met voedselvoorziening en geboorte van nieuwe honden.
Een teef kan twee keer per jaar puppies krijgen, waarbij een worp kan bestaan uit 10 puppies. Al deze puppies kunnen overleven omdat een teef voor ze zorgt. Hierbij heeft ze zelf eten nodig. Wanneer dat niet in overvloed is, dan zal deze ook niet een groot nest tot volwassendom kunnen brengen. Door voedselschaarste blijft het aantal puppies dat erbij komt laag binnen een territorium. Wanneer er honden worden doodgeschoten dan neemt een aangrenzend territorium de plaats over en krijgt de nieuwe groep een veel groter voedselaanbod. Deze goed doorvoede honden kunnen meer puppies grootbrengen en ook de puppies zelf zullen beter overleven, omdat ze ook op latere leeftijd meer voedsel tot hun beschikking krijgen.
Met het doodschieten van honden, is het bijna onmogelijk dat je alle dieren te pakken krijgt. Er zullen namelijk met grote zekerheid dieren overblijven die weer een betere kans maken om zich voort te planten en een explosie van zwerfhonden zal het gevolg zijn. Een juridisch aspect wat speelt is het feit dat voor het doodschieten van een hond met een eigenaar, iemand een strafbaar feit pleegt waarop twee jaar gevangenisstraf staat. Waarschijnlijk is dit de reden waarom de politie nog niet begonnen is met het doodschieten van de honden. Politiecommissaris Stanley Benschop was echter niet beschikbaar voor commentaar.
Een andere voorgestelde oplossing is het opvangen van de zwerfhonden. Dit is een onrealistisch plan omdat de effecten hetzelfde zullen zijn in de populatie.
‘Aan de oproep om een zwerfhond te adopteren, is er geen gehoor gegeven. Totaal niemand heeft gereageerd om een dier te adopteren’, aldus dierenarts Bansse-Issa. Dit duidt erop dat wanneer men de dieren gaat opvangen er waarschijnlijk een explosie in de populatiegroei zal plaatsvinden, maar ook dat men nog steeds met de opgevangen honden zit die niemand wil hebben. De Stichting Dierenbescherming Suriname vermoedt dan ook dat in plaatsen als Nickerie en Boskamp, er een onderliggend probleem de zwerfhonden situatie creëert. In deze plaatsen is het niet de gewoonte om een omrastering om het erf neer te zetten. Al jaren kunnen de dieren vrij bewegen door de plaats. Men had kunnen verwachten dat het probleem dus al veel eerder gesignaleerd zou zijn. Men gaat er dus van uit dat er een ander issue speelt.
In plaatsen als Nickerie en Boskamp zijn erg veel illegale vissers. Deze nemen honden mee om hun bezittingen te bewaken. Wanneer een visser gedwongen wordt om te vertrekken, worden de honden vaak achtergelaten. Als het eten voor de hond op is en niets meer te vinden op de plaats waar die achtergelaten is, zal de hond gaan zwerven. Hoe het ook zij, het probleem is groot, en de oplossing is nog bijlange na niet nabij.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: