Bewustwordingsactiviteiten HI voor consumenten succesvol

3 Bewustwordingsactiviteiten HI voor consumenten succesvolDe afdeling Consumentenzaken van het ministerie van Handel Industrie (HI) heeft in de afgelopen periode succesvolle bewustwordingsactiviteiten voor consumenten georganiseerd. Van 7 december tot en met 17 december is er een reeks activiteiten ontplooid, waarbij de consument bewust is gemaakt van zijn rechten en plichten. “We zijn tevreden, we hebben meer reacties gehad als gevolg van de campagne”, zegt Daniella Sumter hoofd van de afdeling Consumentenzaken. Op 7 december was er een paneldiscussie op de STVS, na de vertoning van de documentaire “Way beyond weight”. De afdeling heeft met de vertoning van deze documentaire getracht consumenten bewust te maken op verkeerd gebruik van voedsel en overmatig gebruik van junkfood, dat kan leiden tot obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten. Hierna is er door het hoofd van de afdeling Consumentenzaken informatie gegeven over de stand van zaken met betrekking tot de consumentenbeschermingswet en de voorlichting naar de consumenten toe, via diverse talkshows.
Het hoogte punt van de activiteiten was op vrijdag 13 december, waarbij First Lady Ingrid Bouterse-Waldring samen met minister Raymond Sapoen van HI, DNA-leden, districtscommissarissen, jeugdvertegenwoordigers, vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties en belangstellenden, een billboard met informatie voor consumenten heeft onthuld. Dit enorme billboard met de contactgegevens van de afdeling Consumentenzaken (CoZa), waar klachten kunnen worden ingediend, staat op de hoek van de Toekomstweg en de Kankawastraat, tegenover Rudisa Shipping. Er is verder ook promotiemateriaal over consumentenrechten verstrekt aan scholen en jeugdambassadeurs. Hiermee is ook de landelijke campagne met betrekking tot de distributie van promotiemateriaal met behulp van stakeholders en partners binnen het consumentengebeuren gestart. De reeks van activiteiten is dinsdag 17 december afgesloten met een seminar in Courtyard Marriott. Daarbij zijn stakeholders en belanghebbenden breedvoerig geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot consumentenbeschermingswet en de mededingingswet
Via het programma Consumer Guard wordt er maandelijks via de televisie informatie verschaft aan de samenleving. Ook is er een facebook-pagina van Consumentenzaken, waarop er dagelijks tips, informatie en andere wetenswaardigheden worden gepubliceerd. Consumenten kunnen voor informatie en klachten terecht bij de afdeling Consumentenzaken aan de Havenlaan 1 (tel. 402080 toestel 1053 en via elektronische mail [email protected]). De klachtenlijn kan worden bereikt via 402080 (toestelnummers: 1217, 1218 en 1219).

error: Kopiëren mag niet!