Stichtingbestuur SML doneert voedingspakketten

Vandaag en morgen zal vanuit het stichtingbestuur SML 300 voedselpakketen worden verdeeld voor de 60+ die woonachtig zijn in Wageningen.
Het is de Stichtingbestuur gelukt om voor de 3de keer wat financieelruimte te creeren om dit gebaar te verwezenlijken.De plannen van het stichtingbestuur voor de herstart van de rijstverwerkingsunit in 2014 is zo goed als rond.
Volgens voorzitter Soemotinojo, als de tekenen niet bedriegen zal in 2014 het jaar van uitvoering en uitdagingen zijn, waar in februari te beginnen met de ontmantelingsplan. Hierbij zullen alle neuzen een richting moeten wijzen om de herstart tot een succes te maken.
De ondersteuning vanuit de bevolking en de Regering is op dit ogenblik van bijzonder belang om het woondorp in de toekomst, economische weerbaar te maken.
Het eigenaardige van vandaag is ook, dat de vertegenwoordiger van de gepensioneerden, Walter Griffith, namens de gepensioneerden het woord mag voeren. Hij benadrukt dat de gepensioneerden recht hebben op een da al is toegezegd door het stichtingbestuur, dat zal worden gerenoveerd en medio maart wordt opgeleverd.Hij mag als trekker van de Gepensioneerden het eerste voedselpakket in ontvangst nemen.

error: Kopiëren mag niet!