Carmen Tjin A Djie: ‘Algemeen pensioen nog in grijs vlak’

“We zijn niet tegen het minimumloon en het algemeen pensioen, maar er moet nog behoorlijk wat werk worden voorbereid voordat dit kan worden doorgevoerd. Teveel ligt nog in het grijze vlak”, zegt voorzitter Carmen Tjin A Djie van de Bakkersbond. De regering kondigde recentelijk aan de doorvoering van het minimumloon en algemeen pensioen per 2014 voor alle werkenden in de particuliere sector. ‘Als deze voorzieningen worden doorgevoerd zonder dat daarover uitputtend is gediscussieerd tussen actoren, zal dit een averechtse werking hebben’, vervolgt Tjin A Djie. Ze doelt op het terugwerken van de kosten van deze voorzieningen op het eindproduct. Bedrijfseigenaren zullen volgens Tjin A Djie genoodzaakt zijn de extra kosten voor het betalen van pensioen en minimumloon aan hun werknemers, af te wentelen op de prijs van het eindproduct. Dit zal resulteren in verhoogde prijzen van goederen in de winkels. In het Caribisch gebied is het model van minimumloon en algemeen pensioen voor alle werkenden al doorgevoerd. De Bakkersbond-voorzitter waarschuwt echter voor het importeren van minimumloonmodellen van andere landen in ons systeem. Die landen hebben hun modellen doorgevoerd na jaren van studie en een lang traject van implementatie.
‘Het doorvoeren van het algemeen pensioen en minimumloon voor alle bedrijven kan niet zonder meer.’ Men dient volgens Tjin A Djie rekening te houden met aspecten zoals de omzet die de onderneming maakt, het aantal werknemers en het type skills. ‘De materie is te complex om binnen kort tijdsbestek over te kunnen gaan op uitvoering’, zegt de onderneemster. Tjin A Djie zegt tenslotte dat de informatie over het sociaal zekerheidsstelsel nog niet helemaal is overgebracht naar de leden van de Bakkersbond en anderen in de sector, ook omdat alles hierover nog onduidelijk is.
Asfa-voorzitter Wilgo Bilkerdijk zegt in een reactie dat de discussies over het algemeen pensioen en minimumloon reeds zijn afgerond in het Tripartiet Overleg (TO). De conceptwet ligt bij de RvM voor goedkeuring. Hij voegt er echter aan toe dat zaken betreffende de wijze van uitvoering nog uitgediscussieerd moeten worden. Daarover is nog geen unaniem besluit genomen.‘Men zit met de issue van de financiering van deze twee zaken’, zegt Bilkerdijk. De Asfa-topper zegt tenslotte dat bedrijven niet per se tegen de doorvoering van het algemeen pensioen en minimumloon zijn, maar ze zitten met de financiering van deze operatie. Daarover worden nog gesprekken gevoerd.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: