Robby Berenstein: ‘2013 was slecht vakbondsjaar’

‘Veel arbeidsgeschillen, een regering die partij trekt voor de werkgevers en een verdeelde vakbeweging’, zijn reden genoeg voor Robby Berenstein om het haast afgelopen jaar 2013 te typeren als een slecht jaar voor de vakbeweging. ‘Er zijn een heleboel geschillen geweest, waarbij ook de overheid als werkgever het belang van de werknemer niet heeft weten te respecteren’, merkt Berenstein op. De overheid is steeds in gebreke gebleven te interveniëren in geschillen met particulieren. “Belangen van werknemers worden met de voeten getreden en we zijn absoluut niet tevreden met het gedrag dat de overheid etaleert in termen van het beschermen van de rechten van de werkende klasse.” De overheid ondersteunt de werknemers niet in hun strijd tegen meedogenloze werkgevers, zegt Berenstein, hierbij verwijzende naar het arbeidsconflict op de haven.
Delen van de regering typeert de vakbondstopper als arbeidsonvriendelijk. ‘Het zijn mensen die puur het werkgeversbelang behartigen.’ Berenstein verwijst naar vicepresident Robert Ameerali die zich duidelijk profileert als iemand die het werkgeversbelang beschermt. Berenstein is zich er ook van bewust dat deze situaties zich manifesteren, ook omdat de vakbeweging niet in staat is een vuist te maken. De C-47-topper is niet tevreden met toestanden die zich voltrekken binnen de vakbeweging zelf. Hij refereert onder andere aan het conflict binnen de brandweerbond, waar twee besturen claimen de rechtmatige vertegenwoordiging van de leden te zijn. “De vakbeweging moet de hand in eigen boezem steken. Die versplintering leidt tot verzwakking van de vakbeweging.”
De C-47-voorzitter die ook deel uitmaakt van de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) en het Tripartiet Overleg (TO) noemt de aankondiging van het algemeen pensioen in 2014 een ‘dode mus’. ‘De overheid probeert de werknemers blij te maken met een dooie mus.’ Refererend aan de gesprekken in het TO zegt Berenstein dat het sociaal zekerheidsstelsel al lang moest worden ingevoerd. Eerdere berichtgeving vermeldt dat de regering per 2012 het sociaal zekerheidsstelsel met daarin het algemeen pensioen, algemene ziektekostenverzekering en het minimumloon wilde doorvoeren. ‘De regering draalt. Niets is nog in place.’ Voor Berenstein is het onbegrijpelijk dat de conceptwet sociaal zekerheidsstelsel nog niet eens bij de Staatsraad ligt. Het stuk ligt nog bij de Raad van Ministers (RvM). Dat betekent dat januari 2014 niet gehaald wordt voor de uitvoering.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: