“Onze begrotingen zijn weeskinderen”

Bij het doen van een terugblik op het parlementair jaar 2013 stelt de voorzitter van De Nationale Assemblee, Jennifer Geerlings – Simons, dat de begrotingen in wezen weeskinderen zijn. Ze geeft aan dat ieder jaar een nieuwe begroting wordt goedgekeurd zonder rapportage van de begroting van het afgelopen jaar. 2013 is het jaar waar veel nieuwe informatie is verkregen met betrekking tot het financieel beheer van Suriname. Er is onder andere informatie vrijgekomen over hoe slecht het comptabel systeem van ons land functioneert. Simons geeft aan dat ze samen met het parlement is begonnen met het doen van voorstellen om de situatie te verbeteren.
Simon geeft aan dat thans bij de behandeling van de slotrekening over het jaar 2011 weer blijkt dat het parlement deze nooit behoorlijk heeft bekeken. Er zijn “grote gaten”in de slotrekeningen te zien. Samen met de voormalige minister van Financiën, Adeline Wijnerman, heeft ze hard gewerkt aan de slotrekening van 2011. Een slotrekening geeft aan waar je in een bepaald jaar bent geëindigd en hoe je verder moet in het volgende jaar, iets dat al die tijd niet gedaan werd. Dit zorgt voor transparantie en voorkomt inefficiëntie. Op die manier wordt voorkomen dat een deel van de mensen op basis van bepaalde cijfers zegt dat er geen geld is en weer een andere deel op basis van andere cijfers tot de conclusie komt dat er wel geld is.
De DNA-voorzitter vindt dat wij als land vaker bepaalde grondwettelijke vereisten negeren, hetgeen een probleem is. Er moet een volledige rapportage komen van een aangenomen begroting. Simons wil zich het komende jaar sterk maken voor een nationale woningbouwwet alsook de anticorruptiewet. ‘Het zou mooi zijn als volgend jaar de anticorruptiewet aangenomen zou worden’ stelt ze, ‘want dat zou dan mooi aansluiten bij de andere wijzigingen met betrekking tot het financieel beleid en het grondbeleid’.
Genaro Alpin

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: