Stanley Marica: ‘2013 was dieptepunt voor justitiabele’

Aftredend Deken van de Orde en advocaat Stanley Marica markeert 2013 als een jaar van dieptepunt voor de justitiabele. ‘Als je het vergelijkt met voorgaande jaren dan is 2013 niet zo prettig geweest.’ In het afgelopen jaar zijn zaken niet goed verlopen voor de advocatuur, maar meer in het bijzonder voor de justitiabele. Er zijn veel problemen binnen de rechterlijke macht. Er is een enorm tekort aan rechters en een structureel gebrek aan geld, waardoor rechtszaken veel te lang duren. Volgens de deken wordt het rechtsgevoel van burgers door deze situatie binnen de rechtspleging niet bevredigd. Er is geen sprake van een adequate rechtspleging in het land. Het ligt volgens Marica aan de uitvoerende en de rechterlijke macht om oplossingen te zoeken voor deze onhoudbare situatie. Hij hoopt dat de twee machten in het komende jaar erin slagen elkaar te vinden ter wille van de rechtspleging. De Orde van Advocaten heeft minister Edward Belfort van Justitie en Politie twee maanden terug in kennis gesteld over de nood bij de rechterlijke macht. De advocatuur heeft echter tot op de huidige dag geen antwoord gehad op haar verzoek naar de uitvoerende macht om een oplossing te bewerkstelligen. Er zijn nog steeds 19 rechters, terwijl op dit moment er behoefte is aan 45.

error: Kopiëren mag niet!