“Ik wil geen bergen beloven”

Ik wil geen bergen belovenOp 21 december worden er verkiezingen gehouden voor de deken van de Surinaamse orde van advocaten (Sova). De kandidaten zijn Teresa Patterson, Sharmila Banarsi, Harish Monorath en Humphrey Schurman. Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is de huidige deken, Stanley Marica, genoodzaakt vervroegd af te zwaaien. Harish Monorath geeft in een vraaggesprek met Dagblad Suriname aan dat de deken het vlaggenschip is van de Sova. Hij heeft zich kandidaat gesteld, omdat hij de mening is toegedaan dat er nog heel wat zaken zijn die op een positieve manier beïnvloed en afgehandeld kunnen worden. “Ik wil geen bergen beloven”, geeft hij kritisch aan. Één van de zaken is dat advocaten in de gelegenheid gesteld moeten worden om met elkaar te delibereren op een juridisch en wetenschappelijk niveau. Vroeger was het ook zo dat vanuit de deken veel informatie werd verkregen. Hij wil ook de cohesie binnen de advocatenwereld verstevigen, de collegialiteit onder de advocaten moet versterkt worden. De overige kandidaten ziet Monorath niet als een tegenstander, maar als een medestaander. Hij citeert: “Het recht doen zegevieren, is het werk van den advocaat”. Monorath is één van de personen geweest die direct betrokken was bij het wijzigen van de Advocatenwet. Hij wil zich sterk maken voor de rechtszekerheid van de advocaatstagiaires. Er moet een wettelijke regeling komen die duidelijk aangeeft binnen welke termijn personen worden benoemd dan wel toegelaten als advocaat. In geval hij niet gekozen wordt, zal Monorath de gekozen deken ondersteunen.
Genaro Alpin

error: Kopiëren mag niet!