Rechtsingang verleend zaak Nationale Loterij Suriname

In een bericht van 12 december was reeds melding gemaakt dat de advocaat van de Nationale Loterij Suriname (NLS), mr. Harish Monorath, een tegenvordering zou indienen bij de rechter om het beslag dat is gelegd op de tegoeden van de NLS op te heffen. Gevreesd wordt dat het personeel voor de maand december niet uitbetaald zal kunnen worden. In gesprek met Dagblad Suriname geeft Manorath aan dat er inmiddels rechtsingang is verleend en dat er vanaf donderdag geprocedeerd zal worden. De stukken zullen schriftelijk overgelegd worden aan de rechter en hij spreekt de hoop uit dat er snel vonnis wordt gewezen in deze zaak. Monorath is de mening toegedaan dat de beslaglegging onrechtmatig is, maar het is aan de rechter gelegen om te bepalen of er al dan niet rechtmatig is gehandeld. Het gaat in deze om een geldsbedrag van ongeveer 1.4 miljoen Surinaamse dollars.
De casino’s Tropicana, Savannah en Mirage hebben samen met Suribetting beslag laten leggen op alle tegoeden van de Nationale Loterij bij de Landbouwbank en de Postspaarbank. Zij vinden dat ze steeds onterecht betalingen hebben gedaan aan de NLS. Dit kwam aan het licht toen de korpschef een schrijven stuurde naar de NLS waarin werd aangegeven dat de NLS geen enkele inbreng heeft in het loterijgebeuren in Suriname. Volgens dat schrijven heeft de NLS ook geen bevoegdheid om mensen af te vaardigen naar de trekkingen.
Genaro Alpin

error: Kopiëren mag niet!