OKB start screening toezichthouders algemene verkiezingen 2015

Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) is deze maand begonnen met de screening van de ruim 600 toezichthouders die gewerkt hebben bij de verkiezingen van 2010. Dit zegt OKB-voorzitter Jennifer van Dijk- Silos desgevraagd aan Dagblad Suriname. Nagegaan wordt of de mensen nog voldoen aan de gestelde criteria en of zij ingezet willen worden bij de stembusgang van 2015. ‘Na de screening, waarbij mogelijk personen zullen uitvallen, zal de procedure worden ingezet voor het aantrekken van toezichthouders vanaf begin 2014, waarna het OKB zal starten met de training van deze werkers’, laat Van Dijk- Silos weten. Het OKB heeft de wettelijke taak toezichthouders aan te stellen voor het houden van toezicht op de naleving van de juiste procedures op de stembureaus. Bij de afgelopen verkiezingen zijn zij ook ingezet op het verkiezingscentrum. Van toezichthouders wordt verwacht dat zij alle onregelmatigheden op de stembureaus rapporteren. Het wordt als noodzakelijk geacht dat zij hun politiek belang ondergeschikt stellen aan het nationaal belang. De toezichthouders kregen bij de verkiezingen van 2010 een basisvergoeding van SRD 750. Afhankelijk van de plaats waar zij moeten werken, krijgen zij tijdens de stembusgang vrij van dienst.

error: Kopiëren mag niet!