Zoveelste poging hervorming Belastingdienst

De hervorming van het belastingsysteem is onderdeel van de projectactiviteiten gericht op verbetering van de financiële administratie en registratie van de overheid. Suriname zal voor de hervorming op middellang en langtermijn US$ 20 miljoen dollar lenen bij de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB). Het is niet de eerste keer dat de huidige regering een aanzet heeft gedaan voor het updaten van het belastingsysteem. In 2011 ging de regering in zee met het belastingbureau Nederlandse Bestuur en Management Consultancy (BMC). Het bureau werd gevraagd een hervorming te plegen van het Surinaams belastingstelsel en een compleet nieuwe op te zetten. De relatie met deze consultant werd echter vroegtijdig verbroken, omdat de regering niet content was met de handelingen van de consultant. Het contract met BMC werd niet verlengd door de vorige minister van Financiën, Adelien Wijnerman.
Met veel fanfare was in 2011 aangekondigd dat een kundig Nederlands bedrijf het belastingsysteem zou doorlichten en hervormen. De Staat loopt nog te veel inkomsten mis, ook omdat de Belastingdienst niet berekend is op haar taak en capaciteit mist. BMC streek ruim een miljoen euro op slechts voor het inventariseren van de dienst. Van uitvoering van enige hervormingsactiviteiten zijdens de consultant was geen sprake. Henk Ramnandanlal, lid van de vaste commissie van Financiën in DNA, zegt dat de noodzaak blijft voor het verbeteren van de financiële administratie van de overheid. De hervorming van de Belastingdienst zal bijdragen in het transparant maken van de financiële administratie van de overheid. Het zal volgens het lid de status van de financiële rapportage van de overheid verbeteren. Het doorvoeren van automatisering bij alle financiële instituten zal ertoe bijdragen dat het volk mogelijk online op dagbasis zicht krijgt over staatsinkomsten en uitgaven.
De lening completeert de bestaande technische en financiële ondersteuning vanuit de IDB voor aankomende hervormingen van de overheidsuitgaven. Het programma zal de basis leggen voor een modern stelsel van ontvangsten als gevolg van de verbetering van het fiscale beleid en de belastingdiensten.
Het IDB-project voor de versterking van de Belastingdienst ziet het assembleelid daarom als een must. Ramnandanlal is van mening dat met dit project en de behandeling van de sloten het parlement veel betere rapportages zal krijgen van de financiële instituten, dan tot nog toe het geval is geweest. Het assembleelid bevestigt dat de sloten nog voor het eind van het jaar behandeld worden in het openbaar. Het parlement is nog in huishoudelijk verband bezig de procedures vast te stellen voor een doelmatige behandeling van de sloten 2011.

error: Kopiëren mag niet!