Oppositie wil informatie over mijnbouwrechten in Tigri-gebied

Nieuw Front-parlementariër Radjkoemar Randjietsingh is bezorgd over het feit dat door Guyana mijnbouwrechten zijn verleend in het Tigri-gebied. Hij heeft hierover samen met andere fractieleiders van de oppositie een brief geschreven naar de DNA-voorzitter. De fracties willen omstandig geïnformeerd worden over deze situatie en over de door de regering te nemen of genomen stappen. “Het gaat in deze om ernstige schending van onze territoriale onschendbaarheid en ondermijning van onze nationale economische belangen”, stellen de briefschrijvers. De Guyanese minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Robert Persaud, heeft tegenover een Guyanese parlementaire commissie toegegeven dat hij op 7 november 2012 voor 36 maanden vergunning heeft verleend aan Muri Brasil Ventures om in het gebied te werken. Afhankelijk van de resultaten kan Muri Brasil in aanmerking komen voor 18 exploratievergunningen. Er zal gezocht worden naar onder andere goud, bauxiet en diamant. De gevraagde informatie zou best een moeizaam proces kunnen worden, want stellen de briefschrijvers: “De minister van Natuurlijke Hulpbronnen heeft kenbaar gemaakt dat hij niet op de hoogte zou zijn van deze illegale handelingen van Guyana”.
Guyana claimt al sinds de jaren ‘60 een deel van het Surinaams grondgebied in het Zuidwesten. Het gebied staat bekend als de New River Triangle bij de Guyanezen. In het schrijven wordt ook gevraagd dat de president onmiddellijk naar het parlement komt en uitleg geeft over deze ernstige materie. Alhoewel de Surinaamse president meermalen op bezoek is geweest bij zijn Guyanese collega, schijnt deze materie nimmer op de agenda te hebben gestaan. Ook hebben DNA- leden dit niet eerder ter sprake gebracht.
Wat deed Suriname al die tijd?
Als Suriname de bezetting een halve eeuw niet oplost, is het verwachtbaar dat de bezetter zich als heer en meester zal opstellen. Guyana heeft er ook voor gezorgd dat op alle internationaal circulerende landkaarten het bezette gebied als Guyanees territoir is aangemerkt. Ook daarover is nimmer geprotesteerd bij de Guyanezen.

error: Kopiëren mag niet!