Tribute to a legend

De altijd aanwezige rijkdom in het menselijk leven is het dienen van anderen zonder er iets voor terug te verwachten. Dit om hun pijn en leed te verzachten. De weldoeners beschouwen deze weldaden als hun hoogste plicht. Geld, zilver, goud, diamant en alle overbodige materie wordt door deze weldoeners als onbelangrijk beschouwd. Zij gaan ervan uit, dat alle materie van de aarde is en dat alles weer in de aarde zal opgaan. Alleen de ziel, die zowel het goede als het kwade met zich meeneemt, blijft eeuwig leven. Daarom moet men alleen het goede doen, zodat de ziel het kwade niet mee te nemen heeft.
Rama, Krishna, Jezus, Boeddha, Mohamed en vele anderen hebben aan veel problemen, pijn en leed, het hoofd moeten bieden om hun medemensen te kunnen dienen. Door zoveel ellende te hebben doorstaan hebben zij hun medemensen verschillende wegen gewezen die alle mensen in deze wereld zouden kunnen bewandelen om vredig en gelukkig te kunnen zijn (Mahatma Gandhi). Nelson Mandela , Mahatma Gandhi en Martin Luther King zijn machtige wereldleiders. Hun sterkste wapen was onbaatzuchtige liefde en mededogen waardoor ze tot de harten en zielen van mensen wereldwijd konden doordringen. Hun doel was vrede, saamhorigheid, eenheid en harmonie voor de mensheid in volle oprechtheid.
Nelson Mandela heeft zijn leven gewijd aan de strijd tegen apartheid, een systeem van onderdrukking van het Afrikaanse volk. Hij heeft gevochten tegen blanke overheersing en tegen zwarte overheersing. Zijn ideaal was een democratische en vrije maatschappij waarin alle mensen in harmonie met gelijke kansen samenleven. Als meesterstrateeg koos hij steeds voor die middelen die dit doel in de gegeven context het beste diende.
Gedurende 27 jaren van eenzame opsluiting op Robben Island, het Alcatraz van Zuid- Afrika, was hem alles ontnomen. Het enige wat hij zag was de zee en de hemel. Echter, de vlam voor gerechtigheid welke in hem was aangewakkerd heeft men ondanks de vele en jarenlange martelingen, niet kunnen ontnemen. Immers een vlam die wordt aangewakkerd in een persoon en geleid wordt door het vermogen van mededogen is een “verheven” ziel die geen beperkingen kent, zelfs niet van de muren van een gevangenis.
Door de kracht van mededogen (zorg en inzet voor anderen) ontwikkelde hij een enorme innerlijke kracht die hem in staat stelde zijn eigen angsten en problemen ondergeschikt te maken aan het hoger doel, waarin zijn gemoedsrust verborgen ligt.
Om dit hoger doel te bereiken, namelijk bestrijden van het apartheidssysteem zijn er geen compromissen mogelijk. Dit blijkt ook uit zijn vasthoudendheid tijdens de onderhandelingen. Hij verkoos dan ook liever langer in de gevangenis te blijven om dit hoger doel te bereiken.
Tijdens zijn detentie op Robben Island, kwam hij tot het besef dat gewapend verzet niet de juiste weg was om het hoger doel te bereiken maar het principe van geweldloos verzet.
Hij heeft zich wijze levenslessen ( uit o.a. het Boeddhisme maar ook uit het christendom ) eigen gemaakt, waarin gesteld wordt dat haat en vergelding volstrekt negatieve emoties zijn, die degene die ze heeft, meer schaden dan de gehate. En dat vijandschap uiteindelijk alleen overwonnen kan worden met positiviteit. Mandela en Gandhi waren enkele van de weinige politieke leiders die deze ideeën zelf echt consequent in de praktijk brachten.
Nelson Mandela wijdde zijn leven aan vrede en verzoening en kan beschouwd worden als de “Mahatma”(grote ziel) van de eeuw, een Weldoener!
De Unie van Surinaamse Vrouwen condoleert het volk van Zuid-Afrika met het groot verlies en bedankt de “Mahatma” (grote ziel ) van Zuid -Afrika voor zijn nalatenschap voor de wereld, met name zijn inzet voor het bevorderen van de menselijke waarde. Zii spreekt de hoop uit dat een ieder en met name wereldleiders de nalatenschap van Nelson Mandela zullen koesteren en de wereldvrede zullen bewaken en bewaren als eerbetoon aan deze legendarische persoonlijkheid.
Unie van Surinaamse Vrouwen (USV)
Drs. Asha Mungra (voorzitter)

error: Kopiëren mag niet!