Ontroerd door de lieve woorden

Verscheidene artikelen van politici en politieke partijen omtrent meneer Mandela en dat deed me erg goed. Te meer omdat meneer Nelson Mandela inderdaad een grote leider is geweest die karakter heeft getoond in verscheidenen issues. Zo is veel lof geuit door politici voor de verzoening en de eenheid en de eerlijkheid en oprechtheid en ga zo maar door. Wat mij zo emotioneel heeft gemaakt is dat wij dat allemaal in Suriname maar niet voor elkaar kunnen krijgen, terwijl we zeggen er wel respect voor te hebben. Ontroerd was ik ook toen ik las dat een politicus in Saramacca werd gevraagd of hij nog steeds, onterecht, in een onderwijzerswoning verbleef. Het antwoord was: kijk naar de anderen die het ook doen. Een DNA-lid van wie moet worden aangenomen dat hij het beste voor heeft voor het land, maar zelf niet het goede voorbeeld geeft. Ik wacht ook nog steeds op de bloemenkwekerij van deze man. De eerste in Suriname die een bloemenkwekerij is begonnen voor kunstbloemen.
Zoveel heisa over de Amnestiewet en niemand die aangeeft wat de werkelijke reden daartoe is geweest. Op het moment dat meneer R. voor de tweede keer gehoord werd en een ander verhaal deed dan de eerste keer, kregen velen het vermoeden dat het proces niet bedoeld was om de daders te berechten maar om Baas te berechten en dat was het moment dat men in de richting van de Amnestiewet is gegaan. Als het proces was gelopen zoals dat in een goede procesgang behoort te zijn, dan was de Amnestiewet niet in beeld geweest.
Na de tweede verklaring van R. werd door de pers al geroepen dat er een belastende verklaring was afgelegd en dat kenmerkte het tekort aan inzicht al, want zijn verklaring was er èèn die wij allemaal konden afleggen. Die verklaringen beginnen steeds met het bekende stokpaardje: ‘ik heb gehoord dat en hij heeft me verteld dat ………….’.
Volgens zijn verklaring stond hij erbij toen iemand werd neergeschoten, maar hij wist echt niet te vertellen wie er geschoten had. Hoe is dat nou mogelijk? Worden wij met zo een verklaring niet allemaal voor oerdom verklaard? Het proces had vele twijfels opgeroepen met het gevolg dat de regering heeft gekozen voor de Amnestiewet.
In Nederland heeft meneer Geert geroepen dat Baas moet worden gearresteerd en dat de Koning niet daar kon zijn waar onze president is. Nu kan ik mij vergissen, maar ik kan me herinneren dat ik ergens een foto had gezien waar de koning meneer W. stond maar dat mocht blijkbaar wel.
Wij worden in dit land al vele jaren als dom beschouwd en we zijn volgens mij al sinds de onafhankelijkheid geïsoleerd geweest als ik kijk naar het tekort aan inzicht bij vele bestuurders van het land. Er is nog veel mis in dit land omdat velen belangrijke informatie achterhouden die van belang is om een realistisch beeld te krijgen van de werkelijkheid. Maar we willen wel oordelen dan wel veroordelen, maar het achterste van onze tong niet laten zien. Macht is tenslotte een gevaarlijke ziekte waardoor we steeds weer verzuimen om onze verantwoordelijkheid te nemen. Ik hoop toch echt dat we nu een einde maken aan de achterbaksheid en de handen ineen slaan met het nieuwe jaar en samen gaan voor verzoening en ontwikkeling. Dat is waar de jeugd op hoopt en als we dat niet doen, dan zijn we eigenlijk waardeloze voorgangers geweest voor de jeugd van morgen. Een ieder in het land wil ik nu reeds gezegende Kerstdagen en een zalig uiteinde toewensen met een geheel mooi en nieuw begin van het nieuwe jaar.

error: Kopiëren mag niet!