OKB vraagt om buitenlandse verkiezingswaarnemers

Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) zal in het eerste kwartaal van 2014 bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (Buza) een aanvraag doen voor buitenlandse waarnemers voor de verkiezingen van 2015. “We doen de aanvraag bij Buza, dat vervolgens na afstenmning met de regering de buitenlandse organisaties schriftelijk het verzoek meedeelt”, zegt OKB-voorzitter Jennifer Van Dijk – Silos aan Dagblad Suriname. “Er is geen termijn aan verbonden, maar het is wel aan te raden het verzoek ruim van te voeren te plaatsen”, merkt de OKB-topper op. Een internationale verkiezingswaarneming gebeurt altijd op uitnodiging van het land waar de verkiezingen plaatsvinden. Van Dijk – Silos denkt dat er waarschijnlijk contacten zullen worden gelegd met de Caricom en de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). Het ligt voor de hand dat Suriname geen verzoek doet bij de EU, daar deze organisatie geen geen observers heeft afgevaardigd bij de verkiezingen van 2005 en 2010. De EU was er wel bij om de verkiezingen van 1987 te volgen en bracht toen een positief verslag uit over het verloop van het verkiezingsproces. Deze verkiezingen kenmerkten de terugkeer naar de democratie, na zeven jaar militair regime.
De Caricom en OAS hebben al vaker observers gestuurd naar Suriname. De OKB-topper denkt dat Buza nu ook contact met Unasur zal maken voor de verkiezingswaarnemeing. Van Dijk – Silos zegt dat het OKB goede ervaringen heeft met de waarnemers van Caricom en de OAS. ‘Die hebben tijdens de verkiezingen van 2005 en 2010 landelijk controle gevoerd en bijna 94 procent van de 579 stembureaus bezocht. Ze waren vrijwel overal te zien in het land’, zegt Van Dijk – Silos. Buitenlandse waarnemers observeren het verkiezingsproces en beoordelen de rechtmatigheid van de verkiezingsuitslag. Niet de uitslag zelf van de verkiezingen, maar het verloop van het proces van deze verkiezingen is van belang. Ze kijken naar processen rondom de uitvoering van de kieswet en de verkiezingen vóór, tijdens en vlak na de verkiezingsdag. “De OAS stuurde in 2010 een observersmissie met 26 leden naar ons land. Het is gebruik dat de waarnemersmissies een rapport opmaken en het afgeven aan het hoofdkantoor van hun organisatie.”

error: Kopiëren mag niet!