Vuilophaalaannemers: ‘Rechterlijke schikking was overduidelijk’

De schikking van rechter in kort geding Ingrid Lachitjaran in de case van de vuilophaalaannemers was duidelijk. De aannemers moesten gistermiddag om vijf uur het werk hervatten, zegt hun raadsman Henk Veldkamp desgevraagd aan Dagblad Suriname. Bij de rechter is ook een voorstel voor compensatie over de dagen dat zij niet waren ingezet om te werken, overeengekomen. Het ministerie van Openbare Werken (OW) zou daarvoor een model uitwerken en voorleggen aan de raad van ministers (RvM). Robert White , trekker van de Bond van Vuilophaalaannemers, verduidelijkt dat de aannemers niet gestaakt hebben. Ze hadden slechts gevraagd hun werk te doen conform het contract met OW, waarin staat dat het vuil overdag opgehaald moet worden. OW vond het toen noodzakelijk hen te ‘parkeren’ en met andere aannemers in zee te gaan. Het is de bedoeling dat partijen in januari ten overstaan van de rechter aangeven wat de stand van zaken is met betrekking tot deze afspraken.
Openbare Werken (OW) zegt in een persverklaring dat er met betrekking tot de compensatie (ander tarief) voor het werken in de avonduren, de aannemers een aanvullende vordering moeten indienen. “De rechter in kort geding heeft betrokkenen duidelijk gemaakt dat zij niet bevoegd is daarover een beslissing te nemen, aangezien deze eis niet is gesteld bij de indiening van dit kort geding”, vermeldt het OW persbericht. OW vond het nodig de samenleving van zijn zijde in te lichten over deze kwestie, ‘om te voorkomen dat de gemeenschap gevoed wordt met verwarrende informatie van de zijde van de aannemers’.
White vraagt zich af waarmee de OW-minister bezig is. ‘Er is geen kwestie van verdraaiing van zaken, daar de schikking duidelijk is.’ Volgens White valt het de OW-bewindsman moeilijk toe te geven dat hij fout is geweest en aan de aannemers recht is gedaan. OW maakt in het persbericht verder gewag van het feit dat het ministerie de ingediende declaraties voor werkzaamheden verricht vanaf september 2013 uitbetaalt. Ten aanzien van de periode waarover zij geen werkzaamheden hebben verricht, moeten zij onderling afstemmen. “Ten aanzien van betalingen welke achterstallig zouden zijn, heeft het ministerie kunnen aantonen dat de declaraties die tot nog toe zijn ingediend door de aannemers, reeds intern zijn behandeld en zijn doorgeleid naar het ministerie van Financiën voor betaalbaarstelling. Nochtans blijft de leiding van het ministerie van Openbare Werken in continu overleg met het ministerie van Financiën omtrent de voortgang van de verwerking van de declaraties en wordt de rechter ook hiervan op de hoogte gehouden. Ten aanzien van de eis om uitbetaald te worden over de periode waarin geen werkzaamheden zijn verricht, heeft de rechter geadviseerd dat partijen trachten ook daarover onderling overeenstemming te bereiken.” White is er content mee dat OW met het persbericht toegeeft achterstanden te hebben in betaling.

error: Kopiëren mag niet!