Hardeo Ramadhin: ‘Regering heeft bitter weinig gedaan dit jaar’

IF‘De regering heeft bitter weinig gedaan dit jaar’, concludeert politiek analist Hardeo Ramadhin wanneer hij de ontwikkelingen onder de loep neemt. Van ontwikkeling is er helemaal geen sprake. Een van de zaken die van de grond is gekomen, is de naschoolse opvang. Maar deze staat bekend als het ‘meki njang’ project. Volgens Ramadhin is het wetenschappelijk bewezen dat de weersomstandigheden in Suriname zich niet ervoor lenen om lessen te volgen na één uur in de middag. Vooral niet op de lagere school. ‘De zon is te fel en de klassen hebben geen airco.’ De kinderen worden gewoon op school gehouden en krijgen een portie eten voorgeschoteld. Volgens Ramadhin is de naschoolse opvang een bron van ergernis.
‘Als ik de macht overneem, zal ik als eerste de government take afschaffen’, gonst het nog in de oren van Ramadhin. Deze waren de woorden van de huidige president, Desi Bouterse, een week voor de verkiezingen in mei 2010 in Nickerie op een massameeting. Toen was de prijs van een liter diesel bijkans SRD 2.50. Hiervan moesten de rijstboeren bijkans SRD 1 aan government take betalen. Nu betalen zij het dubbele van SRD 1, namelijk SRD 2. De prijs van diesel bedraagt thans SRD 5. ‘De government take is juist 100% verhoogd.’ Volgens Ramadhin heeft de Staat de rijstboeren al behoorlijk gesubsidieerd indien de government take wordt afgeschaft zoals eerder beloofd door de president.
Ook had Bouterse indertijd voorgehouden aan de rijstboeren dat hij zou zorgdragen voor goedkope kunstmest. Al deze beloften worden door Ramadhin getypeerd als ‘mooie verhalen.’ De zogenaamde Petro Caribe-deal die indertijd was gesloten, bleek een grote flop te zijn. Kunstmest die door de Staat wordt binnengehaald, verschilt maar met SRD 9 per ton met kunstmest, die door de particulier wordt binnengehaald. Bij de particulier is er juist sprake van continuïteit, terwijl kunstmest binnenhalen door de Staat slechts momentopnames zijn.
Er zijn tal van zaken die door Bouterse beloofd zijn. Hieronder behoort ook de aanpak van de landbouw. In de realiteit blijkt dat de landbouwers meer dan voorheen aan hun lot zijn overgelaten. Verder zou de criminaliteitsbestrijding topprioriteit zijn van president Bouterse, alsook de uitbanning van corruptie. In de praktijk blijkt dat de president juist een beschermende hand houdt boven de hoofden van de personen die corruptieve handelingen hebben gepleegd. ‘Sew A Tjon en onderminister Gopie, die vele hectares gronden op hun naam hebben gekregen, hebben deze niet teruggegeven aan de Staat. Want dat zou gebeuren volgens de president.’
Volgens Ramadhin zijn er nog tal van zaken die recht overeind staan en waarover en geen duidelijkheid is wanneer deze gerealiseerd worden. ‘De president zou het vreemdelingenbeleid aanpakken. We hebben niet eens een demografisch beleid, hoe kan hij dan praten van een vreemdelingenbeleid?’ Duurzame economische groei en welvaart voor elke burger is helemaal zoek. ‘De inflatie is juist toegenomen van 10 % naar 20 %.’ Het landelijke woningbouwproject is ook in duigen gevallen. ‘Er zou ook een regionaal sportacademie komen en een nieuw gebouw voor het Jeugdparlement.’
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!