Hugo den Boer en minister Ashwin Adhin leggen conflict bij

1Hugo den Boer en minister Ashwin Adhin leggen conflict bij 1
1Hugo den Boer en minister Ashwin Adhin leggen conflict bij 2In de afgelopen periode is er een conflict ontstaan tussen Hugo den Boer en het Minov. Via artikelen is er over en weer een discussie gevoerd. De situatie is onlangs uitgepraat. Hugo den Boer werd uitgenodigd voor een gesprek. Den Boer was leerkracht in Albina en heeft een langlopend proces van 11 jaar gevoerd omtrent huisvesting, salarisbetalingen en werkverschaffing op basis van contracten. Er werd gevraagd wat er aan de hand was en na zijn uitleg kreeg Hugo den Boer de erkenning waar hij al zo lang naar op zoek was. “De minister heeft gevraagd wat er aan de hand was. Ik hoefde mijn mond niet te houden voor bepaalde dingen”, laat Hugo den Boer weten aan Dagblad Suriname. Minister Adhin kon zich niet voorstellen dat het zo erg was met wat de onderwijzer de afgelopen 11 jaar heeft meegemaakt. “Het was gewoon rancune vanuit de mensen die het moesten regelen en salaris betalen”, zou de minister hebben gezegd.
Na een goed gesprek werd het duidelijk dat de minister niet goed werd geïnformeerd door zijn mensen die hem moesten inlichten. Doordat het ministerie intern niet goed communiceert, ontstaat veel miscommunicatie. Minister Adhin gaf aan dat hij soms zelf niet weet wat de mensen uithalen. Hij komt zoveel problemen tegen die rechtgezet moeten worden. De wens is kenbaar gemaakt dat het Minov nog steeds gebruik wil maken van de diensten van Hugo den Boer. Hem zal niet direct een plaats gegeven worden binnen het systeem. Graag wil Hugo den Boer blijven meehelpen aan het ontwikkelen van het land en de minister ziet hem dan ook graag op een post waarbij het onderwijs vooruit gaat. Dat hoeft niet op een lesgevende functie. Den Boer heeft veel kennis over het onderwijssysteem met name in Marowijne.
Minister Adhin wilde alle misstanden rechttrekken en Den Boer niet ter verantwoording roepen. “Ik heb de minister achter me staan en alle leerkrachten en schoolleiders. In de top is een rancuneuze houding om het hele systeem omlaag te halen. Met eerlijke communicatie had de situatie van Marowijne niet gehoeven”, vindt Hugo den Boer. Verder beloofde minister Adhin dat alle onkosten en achterstallige betalingen aan hem uitbetaald zullen worden en ook aan collega’s die in een vergelijkbare situatie zitten.
Wanneer de onderwijsbegroting behandeld zal worden, zal door minister Adhin erop aangedrongen worden dat er een forse herstructurering van het onderwijs plaatsvindt.

error: Kopiëren mag niet!