Verklaring Nieuw Front over stopzetting jeugdjournaal

Het Nieuw Front heeft met verbijstering en ongeloof kennis genomen van de abrupte stopzetting van het jeugdjournaal tijdens de nieuwsuitzending van de STVS op maandagavond 8 december. De Nieuw Front combinatie verneemt uit persberichten dat de stopzetting plaatsvond op het moment waarop verslag werd gedaan van een herdenkingsbijeenkomst in de St. Alfons kerk, in verband met de executie van vijftien landgenoten op 8 december 1982.
De Front partijen verwerpen resoluut de uitleg van STVS directeur,Shirley Lackin, dat alle programma’s alvorens die worden uitgezonden eerst door haar medewerkers dienen te worden beoordeeld en gescreend . Dit staat immers gelijk met het instellen van perscensuur en zal derhalve,indachtig de grondbeginselen van de democratische rechtsstaat, onder geen beding worden getolereerd. Wat deze laakbare handeling nog afkeurenswaardiger maakt is dat het hier gaat om de nieuws –en informatie voorziening naar onze jongeren en jeugdigen toe die het roer niet lang na nu van ons zullen moeten overnemen.
De Frontpartijen zullen derhalve alles aandoen om te voorkomen dat de educatieve- en maatschappelijke vorming van deze jongeren op welke wijze dan ook wordt beknot en geschaad.
Het Nieuw Front roept de regering dan ook acuut op de samenleving ten spoedigste tekst en uitleg te geven over deze onverteerbare daad en benadrukken tot slot hun vastbeslotenheid met alle hen ten dienste staande middelen en mogelijkheden ervoor te waken dat de klok in ons land wordt teruggezet.

error: Kopiëren mag niet!