RGD krijgt beschikking perceel gezondheidscentrum Flora

“Afgaand op de doelstelling van de Stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD) en haar dienstverlening naar de gemeenschap toe kan gerust worden aangegeven, dat het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer (RGB) deze ondersteunt”, aldus minister Mr. Steven Relyveld tijdens de overdracht van een drietal beschikkingen aan de minister van Volksgezondheid Drs. Michel Blokland. In deze betreft het beschikkingen voor percelen van een tweetal RGD dienstwoningen en het perceel waarop het RGD gezondheidscentrum Flora staat. Dit meldt de RGD in een persbericht.
De minister zegt verder van oordeel te zijn dat gezondheidszorg een continue proces moet zijn, nooit mag worden onderbroken en vanuit die gedachtegang deze te koesteren voor nu en in de toekomst. Vandaar dat het principe is gehanteerd dat de beschikking wordt verstrekt aan het ministerie van Volksgezondheid ten behoeve van de Stichting Regionale Gezondheidsdienst. Dit ter waarborging van die continuïteit. Voorts geeft hij aan binnen dit kader onverkort hiermee door te zullen gaan, tot al de percelen waarop de RGD faciliteiten op heeft staan, via het ministerie van Volksgezondheid aan haar beschikbaar worden gesteld. Volgens minister Michel Blokland betekent deze toezegging een geruststelling daar hiermee de vrees voor grondaanvragen voor percelen waarop de RGD faciliteiten heeft staan wordt weggenomen. Verder gaf hij aan dat met deze beschikking in de hand de RGD nu rustig verder kan gaan met het realiseren van de plannen die zij met dit gezondheidscentrum heeft. Dit daar de RGD vanaf heden gerechtigd is om beheersdaden uit te voeren met het perceel waarop nu nog het gezondheidscentrum Flora staat.
Volgens drs. Maaltie Sardjoe, Algemeen Directeur van de RGD, is het de bedoeling dat het huidig gezondheidscentrum wordt gesloopt en er op dezelfde locatie een nieuwe zal herrijzen. Met het in ontvangst nemen van deze beschikking wordt de RGD in staat gesteld verder te gaan met het realiseren van dit plan. Dit daar hiermee is voldaan aan een belangrijke voorwaarde namelijk het hebben van het zelfbeschikkingsrecht over het perceel en het er mogen uitvoeren van beheersdaden.

error: Kopiëren mag niet!