Vrouwen nog steeds grootste groep slachtoffers van huiselijk geweld

Op woensdag 4 december werd er een paneldiscussie gehouden in het gebouw van de Institute for Graduate Studies and Research (IGSR), in verband met ‘16 days of Activism Against Gender Violence Campaign’. Het thema voor deze paneldiscussie was ‘Huiselijk Geweld’. De inleiding werd verzorgd door mr. Alida Johanns. Zij is een van de eerste rechters die belast werd met zaken die gaan over huiselijk geweld. Johanns gaf een korte introductie van de wet, die gaat over bestrijding van huiselijk geweld. In Suriname zijn zowel mannen als vrouwen slachtoffer van huiselijk geweld. Uit het betoog van mr. Johanns en enkele panelleden mag geconcludeerd worden dat vrouwen nog steeds de grootste groep slachtoffers zijn van huiselijk geweld.
Johanns gaf in haar betoog aan wat de procedure is om een verzoek te doen bij de kantonrechter voor een beschermingsbevel. Een ieder die vindt dat hij of zij slachtoffer is van huiselijk geweld mag een verzoek doen bij de kantonrechter voor een beschermingsbevel. ‘Je hoeft geen advocaat te hebben of een juridische persoon te zijn.’ Bij de griffier van het Kanton der Civiele Zaken zijn er formuliertjes die ingevuld kunnen worden. Het slachtoffer kan ook assistentie krijgen van een van de aanwezige ambtenaren. Seksueel geweld, financieel geweld alsook lichamelijk geweld zijn de vormen van huiselijk geweld. Volgens Johanns heeft de wetgever, bij het formuleren van de wet, ervoor gezorgd dat de drempel danwel toegang naar de rechter zo laag mogelijk is. Daarom is zo een zaak ook kosteloos.
Is de verzoeker bij een normale civiele zaak afwezig tijdens het proces, dan wordt geacht dat de verzoeker geen belang meer heeft bij de zaak en wordt de zaak afgesloten. Bij zaken die gaan over huiselijk geweld moet de rechter actief nagaan waarom de verzoeker niet aanwezig is. Johans geeft aan dat het kan voorkomen dat de verzoeker wordt bedreigd. Ze haalt als voorbeeld aan dat het eens is voorgekomen dat een verzoeker niet op de zitting aanwezig kon zijn, omdat haar man ervoor had gezorgd dat haar auto was aangereden door een andere. Toen de wet pas was aangenomen, waren er maar 7 tot 8 zaken per maand. Tegenwoordig zijn er ongeveer 30 tot 35 huiselijk geweldzaken per maand. Tijdens de discussies is naar voren gekomen dat mensen bewuster gemaakt moeten worden. Mensen moeten meer geïnformeerd worden over huiselijk geweld, gaf een van de aanwezigen aan. Op het overtreden van het door de rechter toegekende beschermingsbevel, staat een maximale gevangenisstraf van 4 jaar.

error: Kopiëren mag niet!