Langere openingstijden in december

Voor de decemberperiode is door het Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu een algemene overwerkvergunning verleend. Conform de Arbeidswetgeving heeft het hoofd van Arbeidsinspectie de bevoegdheid om voor bepaalde tijden van het jaar een algemene overwerkvergunning te verlenen aan bedrijven waarin een opeenhoping van werk dreigt voor te komen, vanwege de drukte in de betreffende perioden. Omdat het voor het ministerie algemeen kenbaar is dat de maand december wel een van de drukste maanden van het jaar is, is ook dit jaar wederom besloten de vergunning te verlenen.
In de beschikking is specifiek aangegeven op welke ondernemingen de vergunning van toepassing is. Het gaat om brood- en banketbakkerijen, winkels, cafés, restaurants en ondernemingen die gemeenschaps-, sociale en persoonlijke diensten verlenen. In de vergunning wordt aan de ondernemingen die in aanmerking komen, toestemming verleend langere openingstijden te hanteren in de maand december. Ook de specifieke dagen waarop de ondernemingen langer open mogen zijn, staan vermeld in de beschikking, welke bekendgemaakt wordt in het Advertentieblad van de Republiek Suriname. Door de langere openingstijden draaien ook de werknemers meer uren. Voor de brood- en banketbakkerijen is dat voor elke werknemer 13 uren per dag. Voor de werknemers van de overige ondernemingen is het 11 uren per dag. Het aantal uren dat elke werknemer mag draaien, is echter wel gelimiteerd tot maximaal 64 uren in de week. Voor de overwerkuren heeft de werknemer recht op een vergoeding van tenminste 150% van het dagloon voor doordeweekse dagen, en een vergoeding van tenminste 200% van het dagloon voor arbeid verricht op zon- en feestdagen.
De onderneming die zich niet houdt aan de beschikking van het ministerie loopt kans een boete te krijgen van maximaal SRD 500.000 op grond van de strafbepaling opgenomen in de Arbeidswetgeving. Bij het informeren over de overwerkvergunning bij een welbekende kledingszaak in de binnenstad van Paramaribo, werd aangegeven dat het personeel daar in shift-verband wordt ingezet om een te zware belasting van de werknemers tegen te gaan. Volgens een medewerker is dat dus geen overwerk. De kledingszaak is tot in de avond open, maar er is toch besloten een overwerkvergunning aan te vragen voor de maand december. Ondernemingen hebben op grond van de Arbeidswetgeving ook de mogelijkheid om zelf een overwerkvergunning aan te vragen bij het ministerie voor andere perioden van het jaar, waarin het werk in de onderneming oploopt. Door het ministerie wordt dan per afzonderlijk geval beslist of de aanvraag van de onderneming voor de overwerkvergunning wel of niet goedgekeurd wordt.

error: Kopiëren mag niet!