Geen terrorismeaanklacht tegen Muntslag

Edmund Quincy Muntslag van wie uitlevering is gevraagd voor de VS voor uitvoer van drugs tezamen met Dino Bouterse, verscheen gisteren weer voor de rechter in Trinidad. Zijn advocaat wenste geïnformeerd te worden of er tegen Muntslag ook de aanklacht liep van “poging tot deelname aan de Hezbollah, een terroristische organisatie”. Aangezien tegen Dino Bouterse wel een aanklacht van terrorisme loopt, was het van belang voor de advocaat om te weten of zijn cliënt dit ook wordt verweten. Israel Khan die namens de US optreedt, gaf aan dat er geen terrorisme is ten laste gelegd aan Muntslag. Hij gaf wel aan dat als er gewijzigde omstandigheden zich voordoen, de verzoekende staat bevoegd is de aanklacht aan te vullen of te wijzigen. De verdere behandeling van de uitlevering is uitgesteld naar 7 januari 2014.
Aan Muntslag werd vrijheid op borgtocht geweigerd op 11 oktober 2013. Hem werd evenwel de mogelijkheid geboden wederom dit verzoek te doen, terwijl hij op de verdere behandeling van zijn uitlevering wacht. Muntslag is gedagvaard om te verschijnen voor de federale rechtbank in New York samen met Dino Bouterse voor uitvoer van drugs. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij op 27 juli naar Suriname afreisde om de uitvoer van 10 kg cocaïne te organiseren.
Ondertussen is Dino Bouterse op 9 november reeds voor de federale rechtbank verschenen waarbij de aanklacht van terrorisme werd toegevoegd aan de drugs- en wapenaanklacht. Zijn zaak is voor verdere behandeling uitgesteld. (Bron:ttnewsflash)

error: Kopiëren mag niet!