Voorbereidingen Verkiezing 2015 gestart

IMG_0888Minister Soewarto Moestadja van Binnenlandse Zaken heeft vanmorgen tijdens een introductiebijeenkomst met de dc’s de voorbereidingen nar de verkiezingen van 2015 toe gestart. President Desiré Bouterse had tijdens de jaarrede, uitgesproken in de Nationale Assemblee op 30 september 2013,- aangegeven dat wij ingevolge de Grondwet voor de laatste circa 20 maanden staan voor de aanstaande Algemene, Vrije Verkiezingen met geheime stemming en wel uiterlijk 25 mei 2015. Daarbij is medegedeeld dat de regering besloten heeft om vanuit haar plicht en verantwoordelijkheid een prioriteitenprogramma ten uitvoer te brengen.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft de taak om in overeenstemming met haar wettelijke taakstelling zoals opgenomen in artikel 7 van het Staatsbesluit van 10 oktober 1991 no. 58, zorg te dragen voor de aangelegenheden betreffende de volksraadplegingen en de verkiezingen van leden voor de volksvertegenwoordigende lichamen. Zoals steeds weer gebruik is, heeft Biza ruim een jaar voor de verkiezingen 2015 de omschakeling gemaakt van de post-electorale fase naar de pre-electorale fase, waarbij verkiezingsgerelateerde werkzaamheden intensiever worden voorbereid en uitgevoerd. ‘Ik breng u in herinnering dat ik in dit verband in juni van dit jaar conform artikel 26, 27 en 28 van de kiesregeling de districtscommissarissen Mohamed Kasto en Mike Nerkust heb geïnstalleerd als respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van het Hoofdstembureau van Paramaribo. Sinds de laatste verkiezingen in 2010 waren deze functies vacant. Bij die gelegenheid heb ik aangegeven dat de dc’s een belangrijke en grote opdracht te wachten staat rond de organisatie van de verkiezingen van 2015. En die opmerking wil ik vandaag herhalen en benadrukken’, zei Moestadja vanmorgen. ‘U zal op een nader te bepalen moment in uw hoedanigheid van districtscommissaris volgens de wettelijke regelingen, ambtshalve als voorzitter van het Hoofdstembureau van uw district worden benoemd. In de functie van Hoofdstembureauvoorzitter zult u als hoogst verantwoordelijke op de dag van de verkiezing, leiding moeten geven’, gaf hij mee aan de dc’s.

error: Kopiëren mag niet!