Biza ondersteunt vrouwelijke ondernemers

Biza 2Het ministerie van Binnenlandse Zaken ondersteunt de Stichting Sari bij de organisatie van een minibazaar in het district Nickerie. Dit, in het kader van de ‘16 days of activism against gender violence’. Het doel van deze bazaar die gisteren is gehouden, is om vrouwelijke miniondernemers van het westelijke district te promoten en de plaatselijke samenleving voor te lichten betreffende onder andere genderbewustzijn en geweld tegen vrouwen. De slogan “Vrouwenrechten zijn mensenrechten” geeft aan dat vrouwen in elke samenleving gelijkwaardig behandeld dienen te worden. Immers, vrouwen zijn niet weg te denken in het ontwikkelingsproces van elk land. Middels deze bazaar werd aan de Nickeriaanse samenleving de gelegenheid geboden om informatie te verkrijgen over allerhande zaken de vrouw rakende. Op het gebied van ondernemerschap zullen ze kennis mogen maken met vrouwelijke producenten van Nickerie die op het gebied van arts and crafts, landbouw en dergelijke prestaties hebben geleverd. Teneinde de financiële afhankelijkheid van vrouwen te doorbreken, is het van belang dat zij op het gebied van ondernemerschap hun kennen en kunnen steeds meer gaan tonen. Het is daarom dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en wel het Nationaal Bureau Genderbeleid de volledige ondersteuning geeft aan deze minibazaar.
Jaarlijks worden van 25 november tot en met 10 december activiteiten ontplooid ter herdenking van de 16-daagse campagne van activisme tegen gendergeweld van de secretaris-generaal van de VN. Naast deze activiteit heeft het ministerie vanaf 25 november 16 dagen lang een tv- en radioboodschap waarbij opgeroepen wordt het geweld tegen vrouwen te beëindigen.
Het ministerie hoopt verder met deze minibazaar de Nickeriaanse samenleving bewust te maken van het feit dat er nog veel moet worden gedaan om vrouwen die gelijkwaardige behandeling te geven die hen toekomt. Dit kan alleen als wij gezamenlijk werken aan de uitbanning van huiselijk geweld, met name geweld tegen vrouwen. ‘De vrouw is van onschatbare waarde!’

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: