Interdepartementale commissie genderwetgeving geïnstalleerd

Interdepartementale Commissie geïnstalleerdDirecteur Adjaykoemar Moensi van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft gistermorgen, de Interdepartementale Commissie Wetgeving inzake Gender, geïnstalleerd. Deze werkgroep heeft als taken het toetsen van de nationale regelgeving en verdragsconformiteit waaronder het Belem do Para verdrag en het Cedawverdrag.
Verder moet ze wetsvoorstellen doen met betrekking tot wijzigingen van zaken die discriminatoir zijn jegens de vrouw. Ook moet de commissie adviezen presenteren inzake het invoeren van regelgeving voor tijdelijke en toezichthoudende maatregelen. Verder moeten overlegstructuren worden opgezet en samenwerkingsverbanden worden aangegaan met instanties uit binnen- en buitenland. De Staat Suriname heeft de eerdergenoemde verdragen geratificeerd waaruit verplichtingen voortvloeien. Deze commissie zal ondermeer ook nagaan welke zaken nog zijn blijven liggen en welke al in uitvoering zijn. Het is van belang een goed beeld te hebben van zaken en bilaterale overeenkomsten die ons land heeft getekend.
De commissie is voor een jaar benoemd. Directeur Moensi hoopt dat aan het eind van de rit, de werkgroep genoeg voorstellen zal doen aan de regering. De werkgroep bestaat uit Farcia Habieb (voorzitter namens Binnenlandse Zaken), Mireille Ngadimin (secretaris, Binnenlandse Zaken), Winifred Roemer-Sabajo (Juspol), Sandhia Soekhoe- Hanoeman (Volksgezondheid), Gentie Mangroe (ATM), Nadia van Dijk-Plet (Stg. Ilse Henar Hewitt Juridische Bijstand) en Nancy Tai A Pin (Adek).

error: Kopiëren mag niet!