Verbeterd aanzicht Suriname behouden

De verkiezingscampagnes voor deelname aan de komende verkiezingen voor het lidmaatschap van De Nationale Assemblee in 2015 komen langzaam aan in beweging. Zij die willen meedingen naar dit hoge openbare ambt, zullen vooraf natuurlijk de volksgunst willen zien te winnen. Immers pas dan kan je in aanmerking komen om gekozen te worden. Het is algemeen bekend dat de traditionele politieke partijen vertrouwelingen hebben bijvoorbeeld bij sportverenigingen en andere organisaties die bij elke verkiezing voor een nieuwe volksvertegenwoordiging ongetwijfeld voor hun partijgenoten zullen blijven stemmen. De gesteldheid van het land met betrekking tot welvaart en welzijn voor land en volk wordt waarschijnlijk door hen ondergeschikt gemaakt aan partijbelangen. Maar in iedere samenleving zijn er toch een aantal die zich niet gebonden voelen aan enige politieke partij. Deze groep vormt de zwevende kiezers. Soms zijn zij aan het eind van de rit de doorslaggevende factor. Het grootste intellectuele deel van de bevolking bevindt zich voornamelijk in het kiesdistrict Paramaribo. Het is begrijpelijk, omdat hier ook veel werkgelegenheid aanwezig is. De intellectuelen kunnen de beste keuze maken als het gaat om het afvaardigen van personen als volksvertegenwoordigers naar het hoogste college van staat. Er zijn 51 volksvertegenwoordigers die middels vrije en geheime verkiezingen per district worden gekozen. De zetelverdeling is vooraf bij wet bepaald. Niet iedereen is het ermee eens. Velen zien graag dat er spoedig verandering komt in ons kiesstelsel, maar geen enkele politieke combinatie durft het aan om de kat de bel aan te binden. Je loopt immers als partij het risico om zelf het slachtoffer te worden en je eigen ondergang te bewerkstelligen. Als voorbeeld wordt vaker aangehaald het kiesdistrict Coronie, waar je met relatief heel weinig stemmen al een DNA-zetel kan binnenhalen. Dit in tegenstelling tot Paramaribio waar de kiesdeler relatief bekeken heel hoog is. Het is belangrijk dat er in alle districten veldonderzoek wordt gepleegd ten einde vast te stellen welke ontwikkeling in elk district het meest geschikt is. In het district Commewijne werd er bijvoorbeeld in voorgaande decennia aan grootlandbouw gedaan. Het leverde rijst, citrus, cacao en koffie. Te Marienburg werd er suikerriet op grote schaal verbouwd die vervolgens door een fabriek van de staat tot suiker en alcohol werd verwerkt. Door een sterke verwaarlozing en een niet richtig beleid vanwege de politiek op behoud van deze industrie, is het toen langzaam in verloedering geraakt en is deze productiesector tenslotte in zijn totaliteit weggevallen. De vooruitgang van een land is hoofdzakelijk afhankelijk van de richting die de overheid eraan wenst te geven. Zij scheppen de mogelijkheden en bepalen zelf de prioriteiten. De vooruitgang van Suriname mag niet langer worden tegengehouden door personen die alleen politiek weten te bedrijven, maar de deskundig en wijsheid missen die nodig zijn om het land naar welvaart en welzijn te leiden. De wijze van aanpak van de huidige regering met betrekking tot de verdere opbouw van geliefd Suriname is tot nog toe goed te noemen. De fouten van delen van de samenleving op voornamelijk het milieuaspect werd door voorgaande overheden oogluikend gedoogd. De huidige regering is thans zeer intensief bezig om alles wat scheef is gegroeid te ordenen. Dat vergt tijd. De nieuwe minister van Openbare Werken toont zichtbare dapperheid in zijn beleid met betrekking tot het treffen van maatregelen met betrekking tot het milieuaspect. Deze persoon heeft eerder bij een belangrijke instelling van de samenleving reeds bewezen een gedisciplineerd kwaliteit voor leiderschap te bezitten. Met zijn leiderschap heeft hij in het verleden aanmerkelijke verbeteringen kunnen bewerkstelligen bij die instelling. Er wordt thans duidelijk veel meer gedaan aan onderhoud van ons geliefd Suriname. Het is belangrijk dat de samenleving er alles aan zal doen dat dit aangename aanzicht voor ons geliefd Suriname niet verloren gaat, maar duurzaam behouden blijft.
Edward Marbach

error: Kopiëren mag niet!