IRSD en de nieuwe lijn van politici

Het Institute for Research and Development [ IRSD], voor velen nog onbekend, doch bij enkelen wel degelijk bekend, heeft vanaf haar oprichting de participatie van de Javanen op politiek gebied op een heel voorzichtige manier gevolgd. Al bij de verkiezingen van 2000 werd de greep van de opkomende politici in het district Commewijne besproken en geanalyseerd. Men gaf naderhand inderdaad ook toe dat de aanpak verkeerd was; maar ja, gedane zaken nemen geen keer.
Na de verkiezingen van 2005 werd wederom niet op een geheime en stille manier alvast een begin gemaakt om de “tweede lijners” uit te nodigen om van gedachten te wisselen in restaurant Chi Min, doch een vervolggesprek met de toppers kon vanwege politiekgevoelige redenen niet doorgaan. Jammer. IRSD heeft zowel op persoonlijke titel als anderzijds enkele toppers gemobiliseerd en gemotiveerd en hen de kracht van een samenbundeling voorgehouden. Hoewel het proces met horten en stoten, echt beetje bij beetje vooruit ging, was naarmate de dag van 2010 naderde, toch wel een sprankje hoop te bespeuren. Politiek is politiek. Hoewel in het district Nickerie met veel bravoure een zekere mate van samenwerking bekend werd gemaakt, blijft de achterban nog steeds vreemd naar elkaar kijken. Ook de kaderleden twijfelen. Hoe dan? Hoe moeten wij met deze houding omspringen?
Met veel ophef werd onlangs de oproep van samenbundeling[ menunggal] gepropageerd. Maar het bleken slechts woorden, losse flodders te zijn. Terwijl inderdaad de politieke leiders de zo nodige eenheid nastreven en ook trachten te bevorderen, is plotseling als uit de slaap verrezen, de groep van ontevredenen en of overlopers. De PDO doet haar intrede in het politiek firmament.
Nauwelijks zijn de oude en fervente politieke leiders begonnen zich te willen verenigen of een opkomende groep der vertrouwelingen en of ontevredenen hebben zich gebundeld tot een nieuwe groep onder de naam Partij voor Democratie en Ontwikkeling, PDO. Terwijl de bestaande politieke partijen proberen samen te werken, kruipt de opkomende PDO langzaam binnen het politieke firmament. Zo zien we dat de politiek anno 2013 toch niet standvastig en betrouwbaar is. In elk geval een deel van de leden en natuurlijk niet allemaal. Maar elke stem die het moederschip verlaat, betekent een verzwakking. Er zijn overal gelukzoekers en of personen politiek nog niet gecoverd, of zo u wilt, geregeld zijn. Wie er nog meer achter deze nieuwe groep, deze nieuwe politieke partij staan, kunnen en of mogen we zelf raden. Een bekende oude politicus heeft zich als zodanig al geprofileerd. Zijn naaste aanhangers zijn ook al geïdentificeerd. De toenmalige ex-minister van Planning tijdens het kabinet Wijdenbosch, de heer Waldi Nain, heeft de leiding. Politici willen in het begin anoniem werken, op de achtergrond blijven, maar lang kan je het op die wijze niet volhouden. Politiek Suriname is zo scherp en grofmazig dat de namen in het veld circuleren en dus voor dat je het goed door hebt, zijn ze al overal bekend. IRSD volgt de ontwikkelingen en de verwikkelingen vanuit een rustige hoek nauwlettend op de voet. Wanneer de tijd daarvoor rijp is zullen wij weer naar buiten treden.
Kadi Kartokromo

error: Kopiëren mag niet!