Tjin A Tsoi: ‘President mist daadkracht, toont slechts praatkracht’

2 Tjin A TsoiWaar blijven de daden van de president die met veel bravoure aankondigde dat hij en andere hoge regeringsfunctionarissen zouden inleveren, omdat het land geld nodig heeft om de sociale nood van het volk te lichten. NPS-parlementarier Arthur Tjin A Tsoi maakt een evaluatie van de vele niet ingeloste toezeggingen: ‘Deze president mist daadkracht, wat hij heeft is slechts praatkracht. En daarmee help je het volk niet uit de nood. Het volk wil daden zien’. Tjin A Tsoi verwijt het staatshoofd ook een ambivalent regeergedrag en inconsistentie in regeerbeleid. ‘President Bouterse zegt een moment dat er voldoende geld is, maar het ander ogenblijk roept hij de gemeenschap op om de buikriem aan te halen. Als er genoeg geld is, waarom eis je van het volk om zuiniger te leven?’
Tjin A Tsoi wijst erop dat de bevestigde rating van Moody`s niet betekent dat er financieel monetair niets aan de hand is. Bovendien moet het nog tot sommigen die menen dat Suriname er goed voorstaat, doordringen dat de beoordeling niet is geschiedt op basis van actuele informatie en recente data. De huidige financiële situatie geeft reden te geloven dat de oververhittingfase langzaam trekt richting afkoeling en de economie volledig lam staat. Het feit dat steeds meer leveranciers van goederen en diensten zich aanmelden bij Financiën, omdat de betalingsachterstanden van de Staat steeds groter worden. Tjin A Tsoi waarschuwt op het negatieve spiraaleffect van de betalingsachterstanden van de overheid. Steeds meer bedrijven gaan ertoe over om gelden te lenen, omdat hun steeds stijgende lopende kosten, waaronder lonen en salarissen, door betaald moeten worden. ‘Men moet daarbij niet uit het oog verliezen dat de banken intussen hun rente verhoogd hebben als gevolg van de kasreserve maatregel van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Het lenen is dus duurder geworden.’
Tjin A Tsoi weet uit financieel monetaire kringen dat de CBvS geen controle uitoefent op deze maatregel. Het verhogen van de kasreserve was bedoeld om het consumptief lenen te ontmoedigen. In bancaire kringen gaan volgens het assembleelid stemmen op om de kasreserve maatregel in te trekken. De CBvS trok het percentage van de kasreserve op van 20 % naar 30 %. Dit leidde tot verhoging van de rentetarieven op hypotheken met 1 %. De politicus onderschrijft het adhoc karakter van het beleid van deze regering. Hij refereert naar de verlenging van de eerder ingetrokken maatregel voor vrijstelling van invoerrechten, die nu onder andere voorwaarden wordt verleend. ‘Hoe verhoudt dat zich met de bedoeling van de maatregel om de productie te stimuleren’, vraagt Tjin A Tsoi zich af. De gewijzigde criteria om in aanmerking te komen voor deze vrijstelling heeft als gevolg dat een groot deel van het bedrijfsleven niet in aanmerking komt voor deze vrijstelling.

error: Kopiëren mag niet!