Inder Gangabisoensingh nieuwe voorzitter Arya Dewaker

Mr. Inder Gangabisoensingh is gisteren als winnaar uit de bus gekomen tijdens de hoofdbestuursverkiezingen bij Arya Dewaker. Hij vergaarde over de 100 stemmen meer dan zijn opponent Lekhradj Khedoe. Gangabisoensingh behaalde 321 stemmen, Khedoe kwam tot 208. Gangabisoensingh was al secretaris in het vorige bestuur.
De algemene ledenvergadering stond onder leiding van het huidige bestuur, met als voorzitter pandit Inderdath Tilakdhari. In het begin leken er wat onduidelijkheden te zijn wat betreft het kiesreglement. De lijst Khedoe deed onder protest toch mee. Na de uitslag legde deze lijst zich neer bij het besluit van de verkiezing.
De bestuursverkiezing bij de religieuze vereniging moest voor de tweede keer worden georganiseerd. Na de eerste uitgeschreven vergadering belandde één der partijen uit ontevredenheid bij de rechter. De magistraat bepaalde dat er een herverkiezing van het hoofdbestuur moest plaatsvinden. De algemene ledenvergadering werd gehouden in het multifunctioneel centrum van Arya Dewaker.
Op de lijst Gangabisoensingh komen nog verder voor T. Gangadien (ondervoorzitter), S. Hanoeman (1ste secretaris), drs. S.M. Algoe-Mohan (2de secretaris), J. Sewnath (1ste penningmeester), Ing. Ch. Dwarka (2de penningmeester), S. Rambaran (bibliothecaris), Pt. A. Ramcharan (commissaris) en Ing. S. Sewgobind (commissaris).
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!