‘Politieke tegenstanders zetten oud-NPS’ers in tegen de partij’

Politieke tegenstanders zouden er alles aan doen om de NPS ervan te weerhouden weer regeerverantwoordelijkheid te verwerven. Ze schromen er zelfs niet voor om oud-NPS’ers in te zetten om de partij te hinderen haar doelen te bereiken om weer in het machtscentrum te komen. NPS’ers noemen in dit verband de naam van oud-partijlid Ronald Hooghart. NPS-voorzitter Gregory Rusland gevraagd om een reactie, zegt geen behoefte te hebben in te gaan ‘op de vele persoonlijke aanvallen van Hooghart’ aan zijn adres. Ex-NPS’er Hooghart gooit het in de media steeds op het, volgens hem, ‘elitair zijn’ van Rusland. Volgens de vakbondsleider zou Rusland ook het Sranantongo niet helemaal beheersen. De NPS-voorzitter zou vanwege zijn hoge opleiding een elitair imago hebben en daarom geen voorzitter kunnen zijn van een partij waar Creolen uit de lagere klassen zich mee associeerden. Rusland: “Ik heb geen behoefte om daarop in te gaan en ben ook niet van plan mijn verontschuldigingen aan te bieden bij Hooghart, omdat ik de hoogste opleiding heb genoten en de gelegenheid heb gehad op eigen kracht te studeren, zonder druk van wie dan ook.”
Rusland ziet het als zijn taak om zijn ‘kennis en kunde in te zetten voor de ontwikkeling van het land, vooral voor het verbeteren van de leefomstandigheden van de mensen die het moeilijk hebben in de samenleving’.
Hooghart heeft de NPS-leiding na het zetelverlies van de partij in 2010, steeds verweten debet te zijn aan de terugval. De partij zou haar glans van weleer zijn kwijtgeraakt door toedoen van oud-partijvoorzitter Ronald Venetiaan. Rusland merkt op dat de omstandigheden waaronder de glorieuze NPS veertig jaar geleden opereerde volkomen verschillen van die van de huidige tijd. Toen opereerde de partij vrijwel alleen. Nu is er sprake van politieke concurrentie. De NPS is volgens Rusland toch hard bezig te werken aan het weer innemen van haar positie.

error: Kopiëren mag niet!